Professor Lamont gjorde minneforelesningen minneverdig

På seminardelen ved Vilhelm Auberts minneforelesning hos ISF fredag, fokuserte professor Michèle Lamont på kulturelle prosesser i dannelsen av sosiale ulikheter. 

Etter torsdagens Aubert-forelesning på Universitetet i Oslo, hvor Lamont presenterte perspektiver og funn fra den nylig utgitte boken Getting Respect: Responding to Stigma and Discrimination in the United States, Brazil and Israel, var det tradisjonen tro tid for seminardelen av Aubert-forelesningen.

Michèle Lamont

Michèle Lamont er Professor of Sociology and of African and African American Studies og the Robert I. Goldman Professor of European Studies ved Harvard University. Hun er den 108. presidenten i American Sociological Association, 2016–2017

Det foregikk i ISFs lokaler, fredag formiddag.I dette fulltegnede seminaret flyttet Lamont fokuset fra empiriske funn til teoretiske og metodologiske tilnærminger for å studere de kulturelle prosessene som bidrar til å skape og opprettholde sosial ulikhet.

I forlengelse av hennes tidligere svært innflytelsesrike arbeider om sosiale og symbolske grenser, argumenterte Lamont for at studier av sosial ulikhet ikke bare kan fokusere på materielle faktorer, men at de også må inkludere kulturelle prosesser. Dette fordi de fungerer som bindeledd mellom analytiske nivåer – fra individuelle til institusjonelle og statlige.

Hennes argumentasjon handler også om at disse prosessene må ses som nettoppprosesser,altså som handlinger og praksiser som er pågående (identifisering, heller enn identitet; stigmatisering, heller enn stigma).

Seminaret var imidlertid ikke uten empiriske eksempler. Lamont presenterte også funn fra en artikkel hvor dette rammeverket var benyttet for å studere tre ulike stigmatiserte grupper, som i senere tid har fått høyere anerkjennelse (redusert sitt stigma). Hovedpoenget var at kulturelle konstruksjoner av grupper endres over tid, gjennom kulturelle prosesser, og at disse må studeres gjennom et fokus på institusjoner, normer og sosial samhandling, i stedet for bare å fokusere på individer.

Mye folk var samlet i ISFs lokaler, og det ble en god faglig diskusjon i etterkant.

– Michèle Lamont delte også med oss – i tillegg til en presentasjon av sitt nylige teoretiske arbeid – sin brede innsikt i den amerikanske sosiologiens nyere utvikling samt interessante analyser av det amerikanske samfunnets tilstand etter presidentvalget, sier vertskap for seminaret, Bernard Enjolras, leder ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Av Jørn Ljunggren (jorn.ljunggren@samfunnsforskning.no)
Publisert 6. jan. 2017 13:45