Økende lønnsforskjell mellom forskere i privat og offentlig sektor

Lønnsforskjellen mellom forskere i privat og offentlig sektor øker, og lønnsgapet mellom kvinnelige og mannlige forskere er fortsatt stort. Det er hovedfunn i en ny ISF-rapport som ble presentert denne uka.

Illustrasjon: Colourbox.com.

Lønnsutviklingen for forskere er det naturlig nok stor interesse for, ikke minst blant forskere. Forskerforbundet ønsket på vegne av sine medlemmer å få analysert og vurdert nærmere hvordan lønnsutviklingen har vært for dagens forskere.

Øyvind Søraas Skorge og Janis Umblijs, forskere ved ISF, har på oppdrag av Forskerforbundet sett nærmere på disse tallene og gjort egne undersøkelser for tiden 2004–2014.

I perioden som er analysert, viser resultatene at både forskere og ikke-forskere i offentlig sektor har et noe lavere lønnsnivå enn høyt utdannede med tilsvarende kompetanse.

Funn fra studien viser også at det er atskillig mer gunstig å være ansatt i det private (institutter/næringslivet) enn i offentlig sektor (forskere i staten, universiteter). Og lønnsforskjellen har økt kraftig; I 2004 var forskjellen mellom forskere i offentlig og privat sektor på 11 %, mens i 2014 var den hele 20 %.

Imidlertid er det også et interessant funn at lønnsforskjellen mellom statsansatte forskere og andre høyt utdannede arbeidstakere (ansatte i helseforetakene, ikke-forskere i privat sektor og ikke-forskere i offentlig sektor) var stabil eller gikk ned i utvalgsperioden. Som et eksempel – lønnsforskjellen mellom statsansatte forskere og høyt utdannet ikke-forskere i privat sektor gikk ned fra 37 % i 2004 til 30 % i 2014.

Når det gjelder lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, er det betydelig variasjon mellom yrkeskategoriene. Høyt utdannede i privat sektor har størst gjennomsnittlig lønnsgap i utvalgsperioden (18 %) mens høyt utdannede i helseforetakene har nest størst lønnsgap (17 %).

Statsansatte forskere og høyt utdannede som jobber i offentlig sektor, har de to laveste kjønnsforskjellene (henholdsvis 8,6 % og 8,1 %) i timelønn. Forskere i privat sektor og i helsesektoren er plassert i midten med henholdsvis 13 % og 14 % lønnsgap.

Du kan lese hele rapporten Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2014 her.

Av Kari Brun Ågotnes
Publisert 9. mars 2017 09:22 - Sist endret 6. sep. 2017 09:16