Nytt Tidsskrift for samfunnsforskning er nå åpent tilgjengelig!

Årets tredje utgave av TfS rommer flere viktige bidrag – deriblant en artikkel om hvordan synet på innvandring og innvandrere har endret seg fra 1993–2015.

Tidsskrift for samfunnsforskning, Norges ledende samfunnsvitenskapelige tidsskrift, har nå kommet med et nytt nummer.

Fra og med torsdag 31. august er utgave 3–2017 av Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) åpent tilgjengelig på Idunn.no.

Siste nummer tar blant annet for seg hvordan sosial bakgrunn påvirker kjønnsdelingen i høyere utdanning, fedrekvoten, debatt om valgforskning, i tillegg til fire bokanmeldelser (se fullstendig innholdsliste under).

Nordmenns syn på innvandrere, og hvordan dette har endret seg over tid, er også et viktig tema fra en av artiklene. Forfatterne Ottar Hellevik og Tale Hellevik har undersøkt utviklingen fra 1993–2015, ved hjelp av tidsseriedata fra Norsk Monitor i forskningsartikkelen Utviklingen i synet på innvandrere og innvandring i Norge.

I dag omtaler Hellevik og Hellevik funnene i en kronikk i Aftenposten under tittelen Vi ser stadig mer positivt på innvandring og innvandrere.

Følg også Facebook-siden til Tidsskrift for samfunnsforskning for nyheter og medieoppslag fra TfS.

Les mer om tidsskriftets historie, og hvordan du kan sende inn bidrag her.

Innhold, TfS 3–2017

ARTIKLER

Utviklingen i synet på innvandrere og innvandring i Norge
Ottar Hellevik
Tale Hellevik

Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning
Sara Seehuus
Liza Reisel

Mindre spesialisering med fedrekvote? Foreldrepermisjonens potensial for å endre arbeidsdelingen blant foreldre
Ragni Hege Kitterød
Sigtona Halrynjo

AKTUELL DEBATT

Valgforskning uten kontekst. Et eksempel og en kommentar 334
Tor Bjørklund

Respons til Tor Bjørklund
Henning Finseraas

BOKANMELDELSER

Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.) : Ulik likestilling i arbeidslivet
Anne Grönlund

Viggo Vestel: I gråsonen. Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge
Monika Grønli Rosten

Rune Ervik, Nanna Kildal & Even Nilssen (red.): New Contractualism in European Welfare State Policies
Andreas Eriksen

Margaretha Järvinen & Nanna Mik-Meyer (red.): Kvalitativ analyse. Syv traditioner 361
Marte Mangset

Publisert 31. aug. 2017 09:00 - Sist endret 31. aug. 2017 09:03