Nytt nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet består denne gang av tre artikler, en forskningskommentar og et boksymposium om den nye utgaven av Det norske samfunn. Du finner den åpent tilgjengelig på nett fra og med i dag.

Tidsskrift for samfunnsforskning nummer 2, 2017, er nå åpent tilgjengelig på nett.

Artiklene fra Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) nr. 2/2017 omfavner vidtspennende temaer som ytre høyres tilstedeværelse i sosiale medier, fiskeres holdninger til petroleumsvirksomheten i ulike kystsamfunn og nordmenns holdninger til telefonavlytting.

Debatten om kulturell legitimitet i Norge er tema for forskningskommentaren. I symposiet ser tidsskriftets redaktører og tre ulike anmeldere på hvordan det norske samfunnet og den norske samfunnsforskningen framstilles i den nye utgaven av standardverket Det norske samfunn.

Boksymposium om samfunnets utvikling

I 2016 kom syvende utgave avdet forskningsbaserte verket Det norske samfunn, denne gang utvidet til tre bind, redigert av sosiologene Ivar Frønes og Lise Kjølsrød.

Redaktørene i Tidsskrift for samfunnsforskning, Rune Karlsen og Arnfinn H. Midtbøen, har invitert tre sosiologer til å anmelde dette referanseverket og kommentere hva den nye utgaven sier om Norge i dag. I et eget tilsvar får redaktørene anledning til å imøtekomme kritikken i anmeldelsene og debatten på sosiologen.no.

Karlsen og Midtbøen introduserer symposiet ved å trekke linjer til det symposiet som ble publisert i anledning den første utgaven av verket. 

Gunnar C. Aakvaag, Mari Teigen og Arve Hjelseth anmelder deretter verket fra ulike perspektiv, og redaktørene Frønes og Kjøsrud svarer på kritikken.

Innhold TfS, nr. 2, 2017 

ARTIKLER

Høyreklikk! En analyse av ytre høyre på sosiale medier i Norge
Birgitte Prangerød Haanshuus
Anders Ravik Jupskås

I samme båt eller på hvert sitt nes?
En kvalitativ studie av fiskeres holdninger til petroleumsvirksomheten i ulike kystsamfunn
Gunnar Thesen

Nordmenns holdninger til telefonavlytting: Resultater fra et surveyeksperiment
Dag Arne Christensen
Jacob Aars

FORSKNINGSKOMMENTAR

Diskusjonar om Distinksjonen, og distinksjonar i diskusjonen
Merete Jonvik

BOKSYMPOSIUM: Det norske samfunn

En bauta i norsk samfunnsforskning – fremdeles?
Rune Karlsen
Arnfinn H. Midtbøen

Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige
Gunnar C. Aakvaag

Er dette det norske samfunn?
Mari Teigen

Det norske samfunn sett fra Oslo
Arve Hjelseth

Ikon og et verk for vår tid
Ivar Frønes
Lise Kjølsrød

TfS kan lastes ned gratis fra idunn.no.

Se også:

TfS-redaktørene Rune Karlsen (t.v.) og Arnfinn H. Midtbøen.
Av Sara Talleraas
Publisert 10. mai 2017 12:25 - Sist endret 15. sep. 2017 11:28