Ny bok: Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere

Hvor trekkes grensene for hva som kan sies og hvem som kan delta i den offentlige debatten?

GRENSEDRAGNING: Den nye boken retter blant annet søkelyset på grensene for hva som kan ytres i offentligheten. Illustrasjon: Oda Sofie Granholt.

Boken Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere bygger på empiriske studier av holdninger og erfaringer knyttet til ytringsfrihet, med bruk av surveyundersøkelser, innholdsanalyser og kvalitative dybdeintervjuer.

Sentralt i boken står ideen om at det offentlige rommet er åsted for kamper om definisjonsmakt og konflikt om hvor grensene bør gå for hvem som får delta i offentligheten, og hvilke meninger som kan ytres.

Utstøting og selvsensur i kontroversielle debatter

Forfatterne anlegger et bredt sosiologisk perspektiv på ytringsfrihet og viser med utgangspunkt i spørsmål om innvandring, religion og kultur hvordan utstøting og selvsensur er mekanismer som regulerer hvem som deltar og hva som ytres i norsk offentlighet.

– Ytringsfrihetens kanskje viktigste funksjon er å tilrettelegge for en åpen og kritisk offentlighet, preget av et mangfold av stemmer. Trusler og hets bidrar til at viktige stemmer og synpunkter forsvinner fra offentligheten, forteller Arnfinn H. Midtbøen, en av redaktørene for boken.

– Samtidig finner vi en tendens til selvsensur når det gjelder å uttale seg om kontroversielle forhold, både i befolkningen som helhet, blant etniske og religiøse minoriteter, blant personer som er kritiske til norsk innvandringspolitikk, og i enkelte politiske partikulturer. Dette har som konsekvens at den offentlige samtalen blir fattigere, fortsetter han.

Boken viser også hvordan de redaksjonelle medienes rolle som portvokter av offentlig debatt er i spill, utfordret av grenseløse nettmedier på den ene side og et skeptisk publikum på den andre.

Lansering med sluttkonferanse på Litteraturhuset

Boken er sluttresultatet av forskningsprosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017, som er initiert og finansiert av Fritt Ord. Dette er den andre runden av prosjektet, som først startet opp i 2013. Boken lanseres på prosjektets sluttkonferanse på Litteraturhuset i Oslo 9. juni.

Redaktørene Arnfinn H. Midtbøen, Kari Steen-Johnsen og Kjersti Thorbjørnsrud er alle forskere ved Institutt for samfunnsforskning (ISF). De øvrige bidragsyterne er tilknyttet ISF, Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og inkluderer Terje Colbjørnsen, Bernard Enjolras, Audun Fladmoe, Karoline Andrea Ihlebæk, Hallvard Moe, Marjan Nadim og Ingrid Endresen Thorseth.

Boken er tilgjengelig for lesing via Open Access. Vi anbefaler Google Chrome for best resultat ved nedlasting.

Redaktørene har publisert en kronikk om temaet i Aftenposten: Utstøting og selvsensur truer ytringsfriheten i Norge.

Boken har fått redaksjonell omtale av Anna B. Jensen i Morgenbladets leder: Tilliten som forsvant.

Av Sara Talleraas
Publisert 8. juni 2017 13:30 - Sist endret 15. sep. 2017 11:31