Mer kjønnsdelt jo eldre vi blir

Yngre arbeidstakere velger i mindre grad kjønnstradisjonelle yrker – men kjønnsforskjellen øker når de blir elder.

Unge arbeidstakere er med på å redusere kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet, viser ny forskning fra ISF.

– Det vi ser er at yngre arbeidstakere er mindre kjønnsdelte enn eldre. Det betyr også at når eldre generasjoner av arbeidstakere forlater arbeidsmarkedet vil yngre generasjoner bidra til et enda mindre kjønnsdelt arbeidsmarked. Dette er gode nyheter for likestillingen, forteller forsker Kjersti Misje Østbakken.

Forskjellen øker gjennom karrieren

Selv om kjønnsdelingen går ned blant annet som følge av at yngre generasjoner kommer inn i arbeidsmarkedet, understreker Pål Schøne, forsker ved ISF, at kjønnsdelingen øker med alderen.

– Det er tendenser til økende grad av segregering gjennom livsløpet. Akkurat hvorfor det er en klar tendens til at kjønnsdelingen øker igjen ved 30-35 års alderen fanger ikke våre analyser opp. Men en sentral forklaring kan være at dette er en periode i livet med store familieforpliktelser og viktige karrierevalg, sier Pål Schøne. 

Tidligere studier ved Institutt for samfunnsforskning og CORE støtter en slik forklaring, som for eksempel:

Ikke mindre kjønnsdeling blant arbeidstakere med lavere utdanning

Arbeidstakere med videregående skole som høyeste utdanningsnivå er mer kjønnsdelte enn arbeidstakere med høyere utdanning.

– Dette er ikke så overraskende og en forklaring kan være at de yrkene som er mest kjønnsdelte også er typiske yrker på videregående skole nivå. Dette gjenspeiles for eksempel i at gutter er sterkt overrepresentert på en del yrkesfaglig studieretninger, som bygg- og anlegg. Det er også verdt å merke seg yngre generasjoner ansatte som har videregående skole som høyeste fullførte utdanning ikke er like kjønnsdelte som eldre generasjoner, forteller Misje Østbakken.

Ny ISF-rapport lansert

Rapporten er gratis og åpent tilgjengelig. Trykk på bildet for å laste ned. 

Forrige uke ble ISF-rapporten Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet lansert. Rapporten er skrevet av forskerne Kjersti Misje Østbakken, Liza Reisel, Pål Schøne, Erling Barth og Ines Hardoy.

Forskningsresultatene ble presentert på arrangementet Innvandring og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på Institutt for samfunnsforskning mandag 27. November.

Se også:

 

Av Christina Stoltenberg
Publisert 29. nov. 2017 15:56 - Sist endret 29. nov. 2017 15:56