Kan myndighetene påvirke potensielle asylsøkere via Facebook?

En ny ISF-rapport tar for seg en Facebook-kampanje fra norske myndigheter, rettet mot migranter. Forskerne undersøker også tilsvarende internasjonale informasjonskampanjer.

ISF-forsker Audun Beyer viste hvordan de blant annet har sammenlignet den norske Facebook-kampanjen med en kampanje fra belgiske myndigheter. Foto: ISF.

Høsten 2015 prøvde Justis- og beredskapsdepartementet noe helt nytt: De lanserte en Facebook-kampanje for å påvirke migrantenes reisevalg.

Facebook-kampanjen «Stricter asylum regulations in Norway» er noe av tematikken for den nye ISF-rapporten Communicating Borders: Informing migrants and potential asylum seekers through social media. Rapportforfatterne Audun Beyer, Jan-Paul Brekke og Kjersti Thorbjørnsrud har også sett nærmere på tilsvarende internasjonale informasjonskampanjer som er internettbaserte.

ISF-rapporten Communicating borders. Klikk for å lese rapporten i vårt institusjonelle arkiv Brage.
ISF-rapporten Communicating borders. Klikk for å lese rapporten i vårt institusjonelle arkiv Brage.

Under seminaret torsdag 31. august ble rapporten diskutert. I tillegg til presentasjon av funnene fikk de fremmøtte høre kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør Guttorm Aanes fra Justis- og beredskapsdepartementet, som presenterte målsettingen bak kampanjen.

I den etterfølgende diskusjonen ble flere spørsmål reist:

  • Hvordan brukes sosiale medier i offentlig kommunikasjon på innvandringsfeltet?
  • Hvilke dilemmaer oppstår når sosiale medier brukes for å påvirke potensielt sårbare grupper?
  • Hvilke lignende kampanjer finnes i andre europeiske land?

Se også:

Bilder fra seminaret:

Rapport-comm-borders
Av Eirin Nilsen
Publisert 31. aug. 2017 14:32 - Sist endret 27. sep. 2019 17:53