ISF-forsker nytt medlem av Partilovnemnda

Reglene for partistøtte og -registrering er viktige for de politiske partienes demokratiske rolle i samfunnet, sier Signe Bock Segaard.

Signe Bock Segaard
Signe Bock Segaard

ISF-forsker Signe Bock Segaard er utnevnt til nytt medlem av Partilovnemnda frem til juni 2018. Nemnda kontrollerer og følger opp finansiering og registrering av politiske partier, og driver klagebehandling og vedtak om sanksjoner. I tillegg kan den komme med lovtolkningsuttalelser.

Segaard har en ph.d. i statsvitenskap fra 2009, og har jobbet hos ISF fra samme år. Hovedtyngden av forskningen hennes er innen temaer som demokrati, valg, representasjon og offentlig velferdspolitikk.

Hvorfor takket du ja til å sitte i Partilovnemnda?

– Dette var en forespørsel jeg ikke kunne si nei til. Som forsker på Institutt for samfunnsforskning har jeg en klar arbeidsregel, nemlig at forskningen skal ha en verdi og nytte som streker seg utover det akademiske miljø. Forskningen skal bidra til og være en del av det samfunnet vi lever i. Jeg er overbevisst om at det er til gavn for både forskningen og samfunnet, sier Signe Bock Segaard. 

Hvordan er forskningen du har gjort til nytte i dette arbeidet?

– Partilovnemndas oppgaver er jo på mange måter av juridisk karakter, og vedtakene skal forankres i loven og dens forskrifter. Samtidig mener jeg det er viktig at juridiske forhold også bør ses i en større kontekst. De politiske partiene er jo en grunnpilar i vårt demokrati, og det er viktig at det er et samsvar mellom de (juridiske) betingelsene og de oppgaver og forventinger som stilles til partiene i samfunnet. Vi må ikke glemme at jussen her er ment som et verktøy til å sikre partiene gode betingelser, samtidig som den skal hindre misbruk. Og det er nok her jeg med min samfunnsvitenskapelige bakgrunn har noe å bidra med.  

 

Emneord: Valg og demokrati
Publisert 20. des. 2017 16:05 - Sist endret 20. des. 2017 16:07