Innvandringshistorie som faghistorie

Arnfinn Midtbøen har skrevet en artikkel om migrasjonsforskningens historie der han ser på sentrale tekster og fagdebatter i norsk migrasjonsforskning fra 1970-tallet og fram til i dag.

INNVANDRINGSHISTORIKK: Midtbøen tar for seg kontroverser i norsk migrasjonsforskning, i siste utgave av Nytt Norsk Tidsskrift. Illustrasjon: Siri Dokken.

Artikkelen heter Innvandringshistorie som faghistorie: kontroverser i norsk migrasjonsforskning og er publisert i Nytt Norsk Tidsskrift 2/2017, som kom ut i dag.

Forsker Arnfinn Midtbøen ved Institutt for samfunnsforskning.

Med utgangspunkt i sentrale tekster og fagdebatter i migrasjonsforskningen fra 1970-tallet og til i dag, viser Midtbøen i artikkelen hvordan innvandring har beveget seg fra periferi til sentrum i norsk samfunnsforskning.

Han hevder at utviklingen har vært preget av en gradvis forskyvning i faglig dominans og en pendelbevegelse fra innvandringsaktivisme på 1970- og 80-tallet, via kontroverser om rasisme og multikulturalisme på 1990- og begynnelsen av 2000-tallet, til dagens dominerende fokus på innvandringens økonomiske konsekvenser for velferdsstaten.

Av Sara Talleraas
Publisert 1. juni 2017 12:53 - Sist endret 15. sep. 2017 11:30