Hederspris til artikkel i Søkelys på arbeidslivet

Universitetsforlagets hederspris for årets beste tidsskriftartikkel gikk til en artikkel som ble publisert i Søkelys på arbeidslivet. – Årets tidsskriftsartikkel er et godt eksempel på at man kan formidle komplekse analyser fra et stort felt på en oversiktlig og god måte uten å forringe kvaliteten – kanskje tvert om, sier redaktør Kjersti Misje Østbakken.

HEDER OG ÆRE: Forskerne Knut Fossestøl, Eric Breit og Elin Borg vant pris for årets tidsskriftartikkel. Foto: Universitetsforlaget.

Årets tidsskriftartikkel har tittelen «Hvorfor lykkes ikke NAV-kontorene med å jobbe mer arbeidsrettet?» og ble publisert i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet i nr. 1-2 2016.

Den er skrevet av Knut Fossestøl, Eric Breit og Elin Borg ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Da redaktørene i Søkelyset, Kjersti Misje Østbakken og Ragni Hege Kitterød, nominerte denne artikkelen til hedersprisen, la de særlig vekt på at forfatterne diskuterer et aktuelt tema: Hva er årsaken til at NAV ikke har oppnådd målsettingen om å få flere i arbeid og færre på trygd? 

I tillegg trakk de frem at artikkelen er velskrevet, gir god oversikt over et komplisert felt og har analyser basert på kvalitative og kvantitative på data fra en lengre tidsperiode.

Juryen enig med redaktørene

Disse argumentene har gått gjennom hos juryen, for de har latt seg overbevise av en velskrevet artikkel, solide data, grundige analyser og gode intervjukunnskaper hos forskerne.

Juryen vektla også at analyser av NAV er veldig betydningsfulle både hvis man ser det i sammenheng med andel av statsbudsjettet som fordeles av NAV og med antall brukere – alle har et forhold til NAV.

Redaksjonen i tidsskriftet gratulerer forfatterne med velfortjent pris.

– Det er en stor ære for Søkelys på arbeidslivet at årets hederspris går til et bidrag i vårt tidsskrift. Søkelyset er i høyeste grad et brukerorientert tidsskrift, og det stiller krav til formidlingen av forskningsfunn, sier Ragni Hege Kitterød.

Både redaktører og forfattere er glade for hedersprisen, fra venstre: Kjersti Misje Østbakken, Eric Breit, Elin Borg, Hege Kitterød og Knut Fossestøl
Både redaktører og forfattere er glade for hedersprisen, fra venstre: Kjersti Misje Østbakken, Eric Breit, Elin Borg, Hege Kitterød og Knut Fossestøl.

Årets jury:

  • Alf Petter Høgberg, professor ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO)
  • Anne Kveim Lie, førsteamanuensis ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Det medisinske fakultet, UiO
  • Hans Erik Næss, seniorrådgiver for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Westerdals
Av Sara Talleraas
Publisert 7. juni 2017 13:14 - Sist endret 15. sep. 2017 11:31