Diskusjonsfora på nett er skyttergraver – ikke bare ekkokamre

Ny forskning viser at nettdebattantene ofte diskuterer med meningsmotstandere, men blir likevel sikrere på eget standpunkt. Det er imidlertid ikke bare tungt skyts som kjennetegner diskusjonene, de kan også bidra til læring.

Den nye artikkelen tar for seg hvordan dynamikken i nettdebatter kan sammenlignes med skyttergraver. Illustrasjon: ISF.

Dynamikken i den offentlige debatten har endret seg drastisk med framveksten av internett og sosiale medier. Debatten beskrives ofte i negative termer, og knyttes til fenomener som netthets, ekkokamre og polarisering.

I den nye artikkelen Echo chamber and trench warfare dynamics in online debates har forskerne Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen, Dag Wollebæk og Bernard Enjolras ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) benyttet en unik surveyundersøkelse med over 5000 respondenter og eksperimentell metode, for å undersøke den velkjente karakteristikken av online-debatter som ekkokamre.

Artikkelen er åpent tilgjengelig for alle.

Nettdebatter kan karakteriseres som skyttergraver

Forsker Rune Karlsen. Foto: ISF.
Forsker Rune Karlsen. Foto: ISF.

Begrepet ekkokammer brukes for å omtale avgrensede nettsamfunn, hvor meningsfeller diskuterer og gjensidig forsterker hverandres meninger.

Rune Karlsen framhever at ekkokammer-begrepet ikke alene er dekkende for det som foregår i nettdebattene:

– Vi finner at skyttergraver er en mer treffende beskrivelse av dynamikken i nettdebatter. Folk diskuterer ikke bare med likesinnede, de debatterer også med meningsmotstandere, sier Karlsen.

Skyttergravene på nett fører til holdningsforsterkning

Nettdebattantene endrer likevel ikke standpunkt av å diskutere med personer de er uenige med.

– Våre resultater viser at bekreftende argumenter og motargumenter har tilnærmet lik effekt på deltakerne – begge former for argumenter bidrar til en holdningsforsterkning hos deltakerne i nettdebattene. Konsekvensen av slike ekkokammer- og skyttergravsdynamikker kan bli en polarisert offentlig debatt, framhever Karlsen.

Læring i skyttergravene?

Hvis målet med offentlig debatt er enighet, er kombinasjonen av ekkokamre og skyttergravsdynamikk dårlig nytt.

Forskningsleder Kari Steen-Johnsen. Foto: ISF.
Forskningsleder Kari Steen-Johnsen. Foto: ISF.

Kari Steen-Johnsen påpeker at resultatene likevel gir grunn til en viss optimisme.

– Vi finner at tosidige, mer nøytrale argumenter har en svakere effekt på holdningsforsterkning. Slike argumenter kan bidra til læring – og kvalifisering av argumenter. Mange av våre respondenter oppgir nettopp at de lærer noe av debattene, selv om de ikke nødvendigvis endrer mening. Læring og kvalifisering av argumenter bør også være et mål for offentlig debatt, sier Steen-Johnsen.

Les mer:

Emneord: Valg og demokrati, Digitalisering Av Eirin Konstad Nilsen
Publisert 2. juni 2017 12:04 - Sist endret 25. apr. 2019 09:26