Barnefamilieutvalget overleverte NOU i dag

Det har vært knyttet stor spenning til Barnefamilieutvalgets utredning og forslag vedrørende dagens støtteordninger for barnefamilier. I dag får statsråd Horne overlevert en NOU, og ISF har vært sentrale i arbeidet.

De ulike støtteordningene som eksisterer for familier, diskuteres hyppig. Det er lenge siden det har vært en skikkelig gjennomgang av ordningene, og det er naturlig at behovene skifter med årene og nye betingelser dukker opp.

Regjeringen satte derfor ned et offentlig utvalg i 2015 som skulle evaluere samtlige støtteordninger for barnefamilier.

Utvalget har vært ledet av professor ved Universitetet i Oslo og tilknyttet forsker ved ISF, Anne Lise Ellingsæter, og forsker ved ISF, Axel West Pedersen, har sittet i utvalget. I dag, mandag 6. mars, overleverte utvalget en NOU til barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

I denne NOUen er det flere kontroversielle forslag, og det er rimelig å anta at det blir en god debatt i etterkant av NOU-overleveringen. Blant annet foreslås det en likedeling av foreldrepermisjonen, og et utvalgsflertall foreslår gratis barnehager og behovsprøvd barnetrygd mens et mindretall ønsker å fastholde den universelle barnetrygden.

Flere forskningsrapporter fra ISF har vært brukt som bakgrunnsmateriale i utvalgets arbeid, som rapporter om pappaperm, likestilling, fedrekvoten, foreldrepermisjons-deling og kontantstøtte for å nevne noen områder.

Her kan du lese mer om hva Barne- og likestillingsdepartementet skriver om saken i dag.

Saken omtales mye i media allerede:

 

Publisert 6. mars 2017 10:09 - Sist endret 23. mai 2018 15:42