Årets siste Tidsskrift for samfunnsforskning er nå åpent tilgjengelig

Hvorfor ønsker flere sykepleierstudenter enn politistudenter å jobbe deltid? Og hvilket sosialt fellesskap har de som drikker på pub fra tidlig på morgenen? Dette er to av spørsmålene som tas opp i det nye nummeret av TfS.

Forsiden av TfS

Et nytt nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning, Norges ledende samfunnsvitenskapelige tidsskrift, er nå tilgjengelig.

Det siste nummeret i 2017-årgangen av Tidsskrift for samfunnsforskning er nå ute på Idunn.no, åpent tilgjengelig for alle.

Artiklene i dette nummeret spenner tematisk bredt. Det sosiale fellesskapet på puber som åpner tidlig på morgenen beskrives av Øystein R. Skjælaaen. Thomas H. Løding skriver om endringer gjennom mer enn hundre år i synet på hva slags verdi norske vannkraftressurser er, og en studie av forskjeller i ønsker om deltidsarbeid blant politi- og sykepleierstudenter presenteres av Bente Abrahamsen og Silje B. Fekjær.

I en debattartikkel argumenterer Bente Rasmussen for at forskningspolitiske hensyn truer forskningsfriheten i akademia. Tidsskriftet inneholder også fem anmeldelser av aktuelle bøker.

Følg Facebook-siden til Tidsskrift for samfunnsforskning for nyheter og medieoppslag fra TfS.

Les mer om tidsskriftets historie, og hvordan du kan sende inn bidrag.

 

Innhold, TfS 4–2017

ARTIKLER

Arvesølvets verdi – den historiske transformasjonen av vannkraftforvaltningens legitimering
Tomas Hostad Løding

Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter
Bente Abrahamsen
Silje Bringsrud Fekjær

Alene, sammen. Om former for fellesskap rundt morgenpilsen
Øystein Rudningen Skjælaaen

 

AKTUELL DEBATT

Jakten på eksellens – en trussel mot forskningsfriheten i akademia
Bente Rasmussen

 

BOKANMELDELSER

Tian Sørhaug: Gull, arbeid og galskap. Penger og objekttrøbbel
Kjell Arne Brekke

Gry A. Alsos, Hilde Bjørkhaug, Agnes Bolsø og Elisabeth Ljunggren (red.): Kjønn og næringsliv i Norge
Ragnhild Steen Jensen

Espen D. H. Olsen, Guri Rosén og Jarle Trondal: Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser
Vibeke Wøien Hansen

Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars (red.): Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse
Håkon Solbu Trætteberg

Christina Garsten, Bo Rothstein & Stefan Svallfors: Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik
Tone Schou Wetlesen

Av Hallvard Kvale
Publisert 23. okt. 2017 08:52 - Sist endret 27. okt. 2017 13:38