Vinneren av Frivillighetsprisen 2016

Frivillighetsprisen 2016 ble tildelt Kai Henning Stensrud fra idrettslaget Kolbukameratene for sin utrettelige innsats gjennom mange år.

Det er Frivillighet Norge som deler ut Frivillighetsprisen. Organisasjonen ønsker å fokusere på den store frivillige innsatsen som utføres i landet våres av meg og deg; over 60 % av den norske befolkningen jobber frivillig. Mange lokalsamfunn og både små og store organisasjoner er faktisk avhengig av denne frivillige innsatsen. I tillegg er ulønnet arbeid via plattformer som bringer ofte oppmerksomheten over på de som trenger den mest, også viktige sosialiseringskanaler.

Det var 10 nominerte til Frivillighetsprisen 2016, og prisen ble delt ut av kulturminister Linda Hofstad Helleland. Juryen sa blant annet dette om prisvinner Kai Henning Stensrud fra idrettslaget Kolbukameratene:

”Vinneren av Frivillighetsprisen 2016 representerer grasrota i norsk frivillighet og har gjort en utrettelig innsats gjennom mange år. Vinneren har hjulpet og inspirert mange i sitt lokalsamfunn med sitt store og smittende engasjement. Det finnes knapt en oppgave vinneren ikke har tatt på seg. Den frivillige innsatsen i de aktivitetene vinneren legger til rette for, fører også til inkludering og fellesskap”.

Juryen består av:

  • Styreleder i Frivillighet Norge, Sturla Stålsett

  • Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Rigmor Aasrud

  • Stortingsrepresentant for Høyre, Svein Harberg

  • Forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Audun Fladmoe

  • Seniorrådgiver i IMDi, Arezo Banasheh

Du kan lese mer om saken her:

Av Ågotnes Kari Brun (k.b.agotnes@samfunnsforskning.no)
Publisert 6. des. 2016 13:32