ISF-forsker medlem av den norske UNESCO-kommisjonen

Kunnskapsministeren har oppnevnt ny nasjonalkommisjon for UNESCO, og Marjan Nadim, forsker ved ISF, er valgt inn for en ny periode.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Det er kunnskapsministeren som utnevner medlemmene av UNESCO-kommisjonen, og disse skal reflektere fagområdene utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Kommisjonens oppdrag er å rådgi myndighetene og være bindeledd mellom sivilsamfunn, fagmiljøer og regjeringen innen de nevnte fagområder.

Torsdag 30. november ble det klart hvem som er oppnevnt som medlemmer i den norske nasjonalkommisjonen 2017–2020. Institutt for samfunnsforskning har hatt forsker Marjan Nadim i kommisjonen i fire år, og hun er oppnevnt for fire nye år.  Kommisjonsmedlemmene ses på som viktige ambassadører for UNESCOs arbeid og verdier, de spiller en viktig rolle i å synliggjøre UNESCO i Norge, og ikke minst settes medlemmene stor pris på politisk sett.

– Jeg er beæret og glad for å bli oppnevnt til en ny periode som medlem av UNESCO-kommisjonen. UNESCOs arbeid med blant annet utdanning, vitenskap og ytringsfrihet er viktig og relevant, og jeg gleder med til å ta fatt på arbeidet med den nye kommisjonen, sier Marjan Nadim.

UNESCO-kommisjonen i Norge for 2017–2020 ser slik ut:

  • Tora Aasland - Leder for Den norske UNESCO-kommisjonen

  • Lars Magne Andreassen – Direktør, Árran Lulesamiske senter

  • Espen Hernes - Seksjonssjef, Museumsseksjonen i Kulturrådet

  • Hege Hisdal -  Klimarådgiver i NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat

  • Lise Iversen Kulbrandstad - Professor, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark

  • Benjamin Skiaker Myrstad - Nestleder i LNU, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

  • Marjan Nadim - Forsker II, Institutt for samfunnsforskning

  • Rune Ottosen - Professor ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Mer informasjon om UNESCO og UNESCO-kommisjonen finner du her.

Av Ågotnes Kari Brun (k.b.agotnes@samfunnsforskning.no)
Publisert 1. des. 2016 14:44