Institutt for samfunnsforskning leder nytt EU-prosjekt om frivillig sektor

Med en omfattende prosjektskisse vant Institutt for samfunnsforskning fram i konkurransen om å få lede et større EU-FP7-SSH-prosjekt om frivillig sektor og sosioøkonomisk utvikling i Europa.

ForskningsprosjektetThird Sector Impact, som inngår i EUs syvende rammeprogram (FP7) i samfunnsvitenskap og humaniora (SSH), gjennomføres i samarbeid med 13 andre forskningsinstitusjoner i Europa, blant annet The Johns Hopkins University i Italia, og skal gå over tre år.

- At Institutt for samfunnsforskning har fått i oppdrag å lede prosjektet viser at vi evner å hevde oss i konkurranse også internasjonalt. Prosjektet gir oss mulighet til både å videreutvikle vår kompetanse på feltet og knytte viktige nettverk til forskningsinstitusjoner og frivillig sektor i Europa, sier Bernard Enjolras, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og leder av EU-prosjektet. I tillegg til Enjolras vil også forsker Karl Henrik Sivesind ved instituttet medvirke i prosjektet.

Utnytte ressursene i frivillig sektor

Hovedmålet med forskningen er å frembringe kunnskap om hvordan frivillig sektor kan bidra til sosioøkonomisk utvikling i Europa.

- Den økonomiske krisen i Europa gjør at det er stort behov for dette nå, sier Bernard Enjolras.

- For å utnytte ressursene i frivillig sektor best mulig trenger vi en bedre forståelse av blant annet hvilken funksjon sektoren har allerede, hvilke effekt eller påvirkning den har på ulike samfunnsområder og eventuelle barrierer mot at ressursene utnyttes til det fulle. Alt dette er elementer vi vil se på, fortsetter han.

Bred forståelse

Prosjektet består av syv hoveddeler. De innledende delene av prosjektet vil jobbe fram mot en konseptualisering av frivillig sektor, og med utgangspunkt i dette vil de neste delene av prosjektet søke å identifisere hovedkonturene av sektorene slik den fremstår i dag; dens omfang, struktur, finansieringskilder og trender.

Videre vil betydningen av frivillig sektor i Europa bli sett på, herunder blant annet sektorens bidrag til innovasjon og til økonomisk utvikling og velferd i Europa, samt barrierer til full utnyttelse av sektorens ressurser.

- En sentral del vil også være å involvere aktører i frivillig sektor i Europa. Dette er viktig for å sikre at forståelse som genereres gjennom prosjektet også er basert på oppfattelsene til de som jobber i sektoren til daglig, avslutter Enjolras.

Samarbeidspartnere:

 • The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (Italia)

 • Wirtschaftsuniversitat Wien (Østerrike)

 • University of Kent (England)

 • Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster (Tyskland)

 • The University of Brimingham (England)

 • Stichting katholieke universiteit (Nederland)

 • SPES (Italia)

 • EMES European Research Network ASBL (Belgia)

 • Centre national de la Recherche Scientifique (Frankrike)

 • Universitat de Valencia (Spania)

 • Pravni fakultet Sveucilista u Zagrebu (Kroatia)

 • Uniwersytet Warszawski (Polen)

 • Renzo Razzano (Italia).

Av Kullerud Hilde (hilde.kullerud@samfunnsforskning.no)
Publisert 26. nov. 2013 11:09