Trygdeforskningsseminaret 26. og 27. november 2012

Vi inviterer til Trygdeforskningsseminaret 2012. Seminaret setter blant annet søkelys på insentiver og aktiveringspolitikk, sosial investering, portvaktenes betydning og trygd som politisk stridstema. Nå foreligger oppdatert program.

26. november

 

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Klikk her for fullstendig program og påmelding (påmeldingsfrist: 1. november)

Dato:26.-27. november. Konferansen åpnes mandag 26. november kl. 11.00. Registrering fra kl. 10.00.

Sted:Radisson Blu Scandinavia Hotell, Holbergsgt 30, Oslo (nær Høgskolen i Oslo og Slottsparken).

Pris:
Deltakelse på konferanse inkl. lunsj: kr 1 800,-.
Konferansemiddag mandag kveld: kr 650,-
Overnatting: kr 1 395,-

Spørsmål om konferansen kan rettes til isf-info@samfunnsforskning.no.

 

Plenum: Sykefravær og portvakter

 

  • Maarten Lindeboom, professor i økonomi ved Vrije Universiteit Amsterdam: «Reducing sickness absence. The Dutch experience»

  • Silje Mæland, forsker III, Uni Helse/Høgskolen i Bergen: «Betydningen av diagnose for sykemelding - en studie av norske, svenske og danske leger»

 

Parallellsesjoner

 

 

Plenum: Debatt – Om ett år er det valg. Hvor går høyresidens trygdepolitikk?

 

  • Bernt Aardal, Institutt for samfunnsforskning

  • Axel West Pedersen, Institutt for samfunnsforskning

  • Torbjørn Røe Isaksen, Høyre

  • Robert Eriksson, Fremskrittspartiet

  • Anette Trettebergstuen, Arbeiderpartiet 

 

Konferansemiddag kl 19.00 i Restaurant Holberg

27. november

Parallellsesjoner

 

 

Plenum: Sosial investering og aktivering

 

  • Frank Vandenbroucke, professor ved universitetene i Leuven, Antwerpen og Amsterdam og tidligere belgisk sosialminister: «Anti-poverty policy in Europe: from social security to social investment?»

  • Gaute Torsvik, professor i økonomi, Universitetet i Bergen: «Aktiveringspolitikkens normative grunnlag»

  • Knut Røed, seniorforsker ved Frisch-senteret: «Når og for hvem virker incentiver – og når virker de ikke?»

 

Av Luisa Klaveness (luisa.klaveness@samfunnsforskning.no)
Publisert 16. okt. 2012 15:10 - Sist endret 11. des. 2017 10:56