Nekrolog - Hanne Marthe Narud

Hanne Marthe Narud døde fredag 20. juli, bare 54 år gammel.

Hanne Marte Narud.

Hanne Marthe Narud døde fredag 20. juli, bare 54 år gammel. Kolleger og venner har mistet en fremragende forsker og en inkluderende miljøskaper.

Hanne Marthe tok hovedfag i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1988 og doktorgrad samme sted i 1996. I 2001 ble hun professor ved Institutt for statsvitenskap. I 2009 ble hun opptatt som medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Narud ble allerede i 1985 tilknyttet Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning og skrev først sin hovedoppgave og senere sin doktorgradsavhandling innenfor rammen av dette programmet. Hun hadde også en rekke verv i og utenfor akademia og var bl.a. redaktør av Tidsskrift for samfunnsforskning, medlem av Demokratifinansierings-utvalget, styremedlem i ECPR, Cicero og Høgskolen i Hedmark.

Hanne Marthes forskning konsentrerte seg om: Koalisjoner, rekruttering, valgkamp og velgeratferd. Hun var også opptatt av kvinners posisjon i politikken og Stortingets rolle. Hanne Marthes forskning favnet hele styringskjeden fra valg til vedtak, og hun var både opptatt av norsk og sammenlignende politikk. Hun valgte sine tema med en nøktern virkelighetsnærhet som bidro til at de også fikk klar relevans for den mer allmenne forståelsen av det politiske liv.
Sammen med hennes formidlingsevner, gjorde dette henne til en etterspurt foredragsholder og politisk kommentator, alltid med utgangspunkt i forskningen på feltet.

Hanne Marthe samarbeidet nært med mange bl.a. nestoren i norsk valgforskning, Henry Valen, og hun deltok i en rekke samarbeidsprosjekter med ledende forskningsmiljøer utenlands.

Hanne Marthe sto midt i fler omfattende forskningsprosjekter da kreften rammet, og gledet seg til disse oppgavene. Vi husker henne som et humørfylt, energisk og godt medmenneske. Hun hadde store sosiale evner og en vid venneskare som sørger dypt over hennes alt for tidlige bortgang. Våre tanker går til hennes bror Ole Gustav og øvrig familie.

Dag Harald Claes og Knut Heidar, Institutt for statsvitenskap, UiO
Ann-Helén Bay og Bernt Aardal, Institutt for samfunnsforskning

Av Lén-Veronica Kongerud
Publisert 27. juli 2012 08:18 - Sist endret 9. okt. 2017 09:44