Eivind Smith tildelt Æreslegionen

Eivind Smith, styreleder ved Institutt for samfunnsforskning, har blitt tildelt den franske utmerkelsen Æreslegionen for sitt arbeid med å styrke det juridiske samarbeidet mellom Frankrike og Norge.

Frankrikes ambassadør Jean-Marc Rives tildelte Smith ordren Chevalier av Légion d'honneur til Eivind Smith under en seremoni på den franske ambassaden i oktober.

Ambassadøren påpekte i sin tale at tildelingen av utmerkelsen ble tildelt en fremragende jurist, en spesialist i konstitusjonell lov og komparativ rett og en sterk talsmann for et juridisk samarbeid mellom Frankrike og Norge

Om Eivind Smith

Eivind Smith er født i desember 1949. Han ble cand.jur. i 1974 og tok den juridiske doktorgrad i 1979. I 1986 ble han utnevnt til professor i rettsvitenskap. Hovedarbeidsområdet er norsk og komparativ (sammenlignende) forvaltningsrett, og konstitusjonell rett. Han publiserer særlig på norsk, engelsk og fransk. Smith er styreleder for Institutt for samfunnsforskning. I tillegg har han hatt en rekke verv, både nasjonalt ogvinternasjonalt, og han er æresdoktor i Uppsala og Aix-Marseille (Univ. Paul Cézanne Aix-Marseille).

Om utmerkelsen

Æreslegionen (fransk: Légion d'honneur) er en fransk orden innstiftet av Napoleon i 1802 for å erstatte de kongelige ordener og æresbevisninger. Æreslegionen har siden opprettelsen overlevd vekslingen mellom republikk og monarki og utdeles fortsatt av den franske stat. Republikkens president er ordenens stormester.

Les mer om utmerkelsen på Wikipedia

Av Luisa Klaveness (luisa.klaveness@samfunnsforskning.no)
Publisert 22. okt. 2012 14:56