2012

Publisert 17. des. 2012 16:14

- De senere årene har en av de store politiske bekymringene i Norge vært at et voksende antall mennesker i yrkesaktiv alder lever av trygd, skriver Aksel Hatland og Lars Inge Terum i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Publisert 17. des. 2012 16:14

Institutt for samfunnsforskning har lagt om hjemmesidene og vi har et nytt design.

Publisert 6. des. 2012 10:45

Hvis «tvangskvotering» i bedriftsstyrer er så hårreisende, hvorfor innfører da land etter land regler inspirert av nettopp den norske kjønnskvoteringsloven,skriver Mari Teigen i en kronikk i Dagens Næringsliv. 

Publisert 4. des. 2012 13:27

- Til tross for at viljen til å inkludere kvinner i næringslivets topposisjoner er stor, trengs det iblant kraftig overtalelse og press til for å få på plass gode løsninger, skriver Vibeke Heidenreich i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Publisert 29. nov. 2012 10:21

Konferansen samlet i år over 150 deltakere fra forskningsmiljøer, politikk og forvaltning. 

Publisert 21. nov. 2012 13:54

Utviklingen av et europeisk asylsystem, som ble påbegynt i Tampere i 1999, har kommet atskillig lengre enn man trodde bare for noen få år siden.

Publisert 21. nov. 2012 13:34

Fredag 16. november forsvarte Kristine von Simson sin avhandling «Essays on Labor Market Attachment and Skill Formation».

Publisert 15. nov. 2012 12:27

- De som kommer til Norge via Italia og som allerede har fått beskyttelse, bør ikke få særbehandling, skriver Jan-Paul Brekke og Grete Brochmann i en kronikk i Aftenposten. 

Publisert 9. nov. 2012 15:15

I løpet av de siste ti årene har antallet kommunikasjonsrådgivere i offentlig og privat sektor økt. Denne veksten kan ses som et tegn på at kommunikasjonsbransjen har fått større betydning i samfunnet.

Publisert 9. nov. 2012 13:02

Vikarbyråarbeid kan være et springbrett til arbeidsmarkedet for lavt utdannet ungdom, skriver Kristine von Simson i en kronikk i LO-Aktuelt. 

Publisert 5. nov. 2012 15:47

Den massive inntekten fra norsk oljeindustri brukes ikke til å bygge landet. Utfordringen ligger nå i å bygge samfunnet slik at oljeformuen i større grad kan benyttes, mener Victor Norman.

Publisert 24. okt. 2012 14:20

Sentralenes funksjon mellom staten og sivilsamfunnet har lenge vært utydelig, på tross av sterk vekst i sektoren. En tydeliggjøring kan være avgjørende for sentralenes fremtid.

Publisert 23. okt. 2012 13:27

Fortellingene om multikulturalismens død beskriver dårlig hvordan liv leves i samfunn med en kulturelt sammensatt befolkning, ifølge Gavan Titley ved National University of Ireland, Maynooth. 

Publisert 22. okt. 2012 14:56

Eivind Smith, styreleder ved Institutt for samfunnsforskning, har blitt tildelt den franske utmerkelsen Æreslegionen for sitt arbeid med å styrke det juridiske samarbeidet mellom Frankrike og Norge.

Publisert 17. okt. 2012 10:41

- Det er så langt vanskelig å se at den lovpålagte kjønnsbalansen i asa-styrene har gått utover lønnsomheten, skriver Fredrik Engelstad i en kronikk i Dagens Næringsliv. 

Publisert 16. okt. 2012 15:10

Vi inviterer til Trygdeforskningsseminaret 2012. Seminaret setter blant annet søkelys på insentiver og aktiveringspolitikk, sosial investering, portvaktenes betydning og trygd som politisk stridstema. Nå foreligger oppdatert program.

Publisert 10. okt. 2012 13:20

Norsk likestillingspolitikk har gjennom de siste to årene vært gjenstand for bred utredning. Fjorårets NOUStruktur for likestillingfår nå følge av den ferske offentlige utredningenPolitikk for likestilling.

Publisert 8. okt. 2012 15:43

Stockholm kommer best ut i en studie som sammenlikner integrering av etterkommere av innvandrere og innfødte i innfødte i New York, Los Angeles, Stockholm, Paris, Berlin, Wien, Amsterdam og Brussel

Publisert 2. okt. 2012 11:18

26.-29. september ble den internasjonale familieforskningskonferansen: "Families in a changing Europe" arrangert på Lillehammer. Mer enn 180 deltakere fra 20 land deltok.

Publisert 1. okt. 2012 14:17

Regjeringens likestillingsutvalg har nylig overlevert sin NOU 2012:15 Politikk for likestilling. Utredningen dokumenterer likestillingsutfordringer i lys av klasse etnisitet og livsløp.

Publisert 28. sep. 2012 15:48

Folk er misfornøyde med velferdsstaten, men støtter den likevel.

Publisert 28. sep. 2012 11:10

Forkortet dagpengeperiode fører til at arbeidsledige raskere kommer tilbake i jobb, ifølge en av artiklene i årets tredje utgave av Søkelys på arbeidslivet. Les også om konsentrasjonen av formue i Norge, og om ulike konsekvenser av helse- og industrisektorens «nordsjøskift».

Publisert 28. sep. 2012 08:37

Finseraas’ artikkel“The state intervenes in the battle of the sexes: Causal effects of paternity leave”skrevet sammen med Andreas Kotsadam, er blitt nominert til den anerkjente Rosabeth Moss Kanter Award for Excellence in Work-Family Research

Publisert 26. sep. 2012 16:01

Sammenliknet med andre land har Norge generelt små klasseforskjeller, og små kjønnsforskjeller. Likevel er det norske samfunnet både klassedelt og kjønnsdelt, og disse ulikhetsmønstrene virker også sammen.

Publisert 24. sep. 2012 14:03

- Den nye arbeidsministeren Anniken Huitfeldt må finne ut hvordan vi skal beskytte barn mot fattigdom og samtidig sørge for at det alltid vil lønne seg for foreldrene å jobbe, skriver Ann-Helén Bay og Axel West Pedersen i en kronikk i Dagens Næringsliv.