Tidligere arrangementer

Tid og sted: 5. des. 2018 13:00 - 15:00, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo

Velkommen til seminar 5. desember: Asyl i Europa – kontroll, rettigheter og samarbeid. Vi setter fokus på migrasjonsruten fra Marokko til Spania og aktuell asylpolitikk.

Bilde av flerkulturell arbeidsplass
Tid og sted: 15. nov. 2018 15:00 - 18:00, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31

Tre internasjonalt ledende forskere kommer til ISF for å diskutere integrering av etterkommere av innvandrere i Europa og USA.

bilde av frivillige mennesker
Tid og sted: 13. nov. 2018 09:30 - 15:00, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo

Formidlingskonferanse tirsdag 13. november om det norske samfunn i endring: Hvordan kan frivillige organisasjoner påvirke utviklingen av velferdspolitikken og velferdstjenestene i et mer mangfoldig samfunn?

Tid og sted: 9. nov. 2018 10:00 - 12:00, Institutt for samfunnsforskning og Universitetet i Oslo

Professor Patricia Hill Collins holder Vilhelm Auberts minneforelesning 8. november og leder seminar på Institutt for samfunnsforskning 9. november.

Tid og sted: 8. nov. 2018 09:00 - 16:00, OsloMet - Oslo Metropolitan University, Pilestredet 46

Velkommen til konferansen Mangfold i akademia – fra begreper til tiltak, torsdag 8. november i Oslo!

Tid og sted: 11. okt. 2018 19:00 - 21:00, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

Velkommen til boklansering 11. oktober, basert på Aud Korbøls banebrytende avhandling om innvandring til Norge fra Pakistan 1970–73.

Tid og sted: 18. sep. 2018 14:00 - 16:00, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31

Velkommen til åpent seminar med professor Daniel C. Hallin, University of California San Diego, tirsdag 18. september.

bilde fra sensommertreffet
Tid og sted: 22. aug. 2018 15:30 - 23:00, Munthesgate 31
bilde av logo for integreringsbarometeret 2018
Tid og sted: 16. aug. 2018 14:00 - 15:30, Arendal bibliotek, Torvet 6

Arendalsuka, 16. august: Bare 2 av 10 mener at det går bra med integreringen. Hva mangler i norsk integreringspolitikk?

Tid og sted: 15. aug. 2018 16:00 - 18:00, Bankgården, Arendal

Fellesorganisasjonen (FO) inviterer til seminar om likelønn. ISF-forsker Anne Skevik Grødem presenterer resultater fra forskningsfronten.

kvinne som planter tre
Tid og sted: 14. aug. 2018 15:00 - 16:30, Thon Hotel Arendal

Arendalsuka, 14. august: Frivilligheten skaper milliardverdier for Norge, men det frivillige engasjementet er i endring. Hvor går veien videre?

Bilde av Arendal sentrum
Tid og sted: 13. aug. 2018 - 17. aug. 2018, Arendal

Arendal, 13.–17. august: Her finner du oversikten over deltakelsen til Institutt for samfunnsforskning (ISF) og våre sentere under Arendalsuka.

Tid og sted: 20. juni 2018 09:00 - 10:30, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31

Ny rapport tester effekten av tiltak for å øke valgdeltakelsen. 20. juni publiserer forskerne funnene og inviterer til debatt.

Tid og sted: 8. juni 2018 09:00 - 10:30, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31

Hva skal kravene til statsborgerskap være i Norge og de andre nordiske landene? Ny forskningsrapport spiller opp til debatt.  

illustrasjon med mennesker bemanningsbransjen ungdom med nedsatt arbeidsevne
Tid og sted: 8. mai 2018 14:00 - 15:50, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo

Er utdanning et godt arbeidsmarkedstiltak for unge med nedsatt arbeidsevne? Hvordan påvirkes sysselsetting og lønnsfordeling av flere vilkår for sosialhjelp? Hvem jobber i bemanningsbransjen, og hvilke motiver og posisjoner har de?

Tid og sted: 6. apr. 2018 09:00 - 11:15, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo

Frokostseminar 6. april: Hvordan påvirker hensynet til mediene hverdagen i norske departementer og direktorater?

Illustrasjon av sosiale medier ikoner og reaksjoner etter terrorangrep
Tid og sted: 14. mars 2018 09:00 - 10:30, Institute for Social Research, Munthes gate 31, Oslo

Institutt for samfunnsforskning inviterer til frokostseminar 14. mars: Hvilken rolle spiller sosiale medier når land rammes av terrorangrep, og hvordan brukes de?

Tid og sted: 7. mars 2018 14:00 - 16:00, Institutt for samfunnsforskning

#Metoo har vært en kraftig påminner om at flere likestillingsutfordringer gjenstår, også i 2018. Bli med på lynforedrag om ulikhet mellom kjønnene 7. mars: Fem av våre ledende eksperter oppsummerer likestillingsspørsmål knyttet til netthat, valgdeltagelse, innvandring og familiepolitikk på 10 minutter.

Tid og sted: 25. jan. 2018 18:00 - 21:00, Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo

Debatt hos Fritt Ord 25. januar.

Tid og sted: 6. des. 2017 12:30 - 16:00, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo

Halvdagsseminar 6. desember: Irregulær migrasjon til Norge og EU.

Tid og sted: 27. nov. 2017 14:00 - 16:00, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo

Hvordan påvirker innvandring det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge? Og hvordan endrer arbeidsgivere synet på hvem som er den beste til å utføre jobben når nye grupper kommer til? Dette er noen av spørsmålene vi reiser på CORE-seminar mandag 27. november.

Tid og sted: 23. nov. 2017 18:00 - 21:00, Litteraturhuset

Samfunnsdebatten forandrer karakter. Velgerne er i bevegelse og viktige samfunnsinstitusjoner er i endring. Betyr det at demokratiet også er i ferd med å omformes? UiO, ISF og FAFO inviterer til spennende debatt og innlegg på Litteraturhuset.

Tid og sted: 22. nov. 2017 09:00 - 10:30, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo

Frokostseminar 22. november: Ny forskningsrapport kartlegger fakta, fallgruver og ubesvarte spørsmål om lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing.

Tid og sted: 9. nov. 2017 15:00 - 17:00, Gamle Lunsj, Institutt for samfunnsforskning

NORDICORE and UIO:NORDIC invites to a seminar with Professor Frank Dobbin from Harvard University on work-life equality.

Tid og sted: 8. nov. 2017 10:00 - 15:00, Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, Henry Dunant-salen

Fem år med frivillighetsforskning skal oppsummeres når Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterer til avslutningskonferanse 8. november.