Lanseringsseminar: Atypisk arbeid

På dette seminaret presenteres funn fra prosjektet Utvikling av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartmentet. 

Illustrasjon av mennekser med ulike yrker 

Meld deg på her eller i skjema under. 

Arrangementet vil bli streamet og er tilgjengelig på ISFs hjemmeside etter seminaret.

For arbeidsgivere er bruk av midlertidig ansettelser og innleie fra bemanningsbyråer en fleksibel måte å løse et kortsiktig behov for arbeidskraft. Men bruken av slike tilknytningsformer reguleres fordi de ofte innebærer høyere risiko for de ansatte.

I 2015 åpnet Stortinget opp for utvidet bruk av midlertidige ansettelser. Arbeidsmiljøloven ble igjen endret i 2019, denne gangen for å begrense innleie fra bemanningsbyråer. Men har lovendringene hatt den tiltenkte virkningen?

Dette seminaret presenterer funn fra prosjektet «Utvikling av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet» på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartmentet. Den første rapporten ser på hvordan reformen fra 2019 har påvirket ansettelser i bemanningsbransjen, og bruk av innleid arbeidskraft hos foretakene. I den andre rapporten har forskerne tatt utgangspunkt i kvalitative intervjuer med arbeidsgivere, der de ser på hvilke vurderinger som ligger til grunn for arbeidsgivernes bruk av ulike tilknytningsformer. I tillegg presenteres resultater fra et «working paper» om bruken av midlertidige ansettelser etter reformen i 2015. 

På dette lanseringsseminaret vil forskerne presentere hovedfunnene sine, med en innledning fra statssekretæren i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Maria Walberg, og kommentarer fra LO og NHO. 

Program

 • Velkommen v/direktør Tanja Storsul (ISF)
 • Innledning ved statssekretær Maria Walberg, Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Innleie og forutsigbarhet for arbeid – en evaluering av endringene i arbeidsmiljøloven 2019, Marte Strøm og Mirjam Wentzel (ISF) 
 • Forberedte kommentarer, Jonas Bals (LO) og Torstein Ulserød (NHO)

  10.15-10.30: Pause
 • Arbeidskraftsstrategier og ulike tilknytningsformer – arbeidsgiveres begrunnelser for å ansette eller bruke ekstern arbeidskraft. Julia Orupabo og Marjan Nadim.
 • Temporary work reform and employment probabilities. Kjersti Misje Østbakken.
   
  Ordstyrer: Tarjei Bekkedal

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men grunnet begrensede plasser må du melde deg på via skjemaet under for å delta. Seminaret starter kl. 09. Vi serverer kaffe og frokost fra kl. 08.30.  Påmeldingsfrist: 27. mai 

Arrangør

Institutt for samfunnsforskning

Påmelding:

 

 

Publisert 12. mai 2022 10:17 - Sist endret 13. mai 2022 15:48