ISF på Arendalsuka 2022

Her finner du oversikten over deltakelsen til Institutt for samfunnsforskning (ISF) og våre sentere under Arendalsuka, 15.-19. august. Listen over arrangementer oppdateres fortløpende. 

Tirsdag 16. august

Museumsfrivillighet anno 2022

Tid: 12:30-13:45. Sted: D/S Hestmanden

Museene er viktige møteplasser for frivillige, men frivilligheten i museene er i endring. Det kan være store forskjellen mellom store og små museer, men også mellom ulike grupper frivillige. Hva skal til for å lykkes med museumsfrivilligheten fra 2022 og fremover? Signe Bock Segaard, forsker ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, deltar på arrangementet. 

Arrangør: Norges museumsforbund

Onsdag 17. august

Helsefrivillighetens samfunnsbidrag

Tid: 08:00-09:00. Sted: Frivillighetsteltet

Betydningen av frivilligheten har blitt tydeligere i pandemien. Viktige tilbud ble avlyst og skapte tomrom i hverdagen. Nye tiltak ble skapt for å bøte på problemene som smitteverntiltakene skapte. Tilbudene som fortsatte som før, ble enda viktigere for folk.

For organisasjonene i helsefrivilligheten var pandemien en travel tid. Det var nødvendig å mobilisere for å bidra til direkte hjelp til testing og vaksinering, følge opp særlig utsatte grupper, og opprettholde det ordinære tilbudet. Stiftelsen Dam har derfor gitt forskere ved Institutt for samfunnsforskning oppdraget med å besvare spørsmålet «hva er samfunnsbidraget fra helsefrivilligheten?». Karl Henrik Sivesind fra ISF deltar på seminaret. 

Arrangør: Stiftelsen Dam

Tillitsreform: Hvordan kan økt frihet gi innbyggerne bedre tjenester?

Tid: 10:30-11:30. Sted: Bankgården

Nå skal stat og kommuner få økt handlingsrom for innovasjon og lokal tilpasning. Samtidig må vi sikre at innbyggerne behandles likt og at rettsikkerheten ikke blir svekket. Kan dette gå bra? DFØ inviterer til debatt, og samler sentrale representanter for forskning, forvaltning og media. Marte Winsvold fra ISF leder et pågående forskningsprosjekt som blant annet ser på hvordan norske og danske kommuner jobber med tillit, og deltar i debatten. 

Arrangører: Direktoratet for forvaltning og IKT (DFØ)

Kjønn og ledelse

Tid: 11:15-12:15. Sted: Sparebanken Sør

Sparebanken Sør og Likestilt arbeidsliv setter mangfold og ledelse på agendaen under Arendalsuka. Vi får høre mer om hvordan det står til med kjønnsbalansen i ledelsen av sørlandsk næringsliv, og tar debatten om hvordan vi kan få flere kvinner i ledende stillinger. CORE-leder Mari Teigen deltar som innleder og panelist.

Arrangør: Sparebanken Sør

Dagens lunsj med Eva Grinde: McKinsey og kvinnene

Tid: 12:30-13:00. Sted: DN-teltet

Hvorfor finnes det ikke en eneste kvinnelig partner i McKinsey Norge? Norgessjef Frithjof Lund forteller hvordan det suksessrike og myteomspunnede konsulentselskapet jobber og hva som skal til for å bli partner. Mari Teigen, leder av CORE, bidrar med mulige forklaringer basert på forskning.

Arrangør: Dagens Næringsliv

Likestilling i næringslivet handler om mer enn kjønnsbalanse i styret 

Tid: 16:30-17:15. Sted: Bankgården

Sammen med Care inviterer BDO til en paneldiskusjon om hvordan næringslivet kan bidra til økt fokus på likestilling – både gjennom å ta grep i eget hus og ved å stille krav til samarbeidspartnere og leverandører. Ulike aktører fra næringslivet, det offentlige og utsatte bransjer for å diksutere hvordan vi kan jobbe for et mer likestilt samfunn. CORE-leder Mari Teigen deltar i samtalen. 

Arrangør: BDO AS, CARE Norge

Torsdag 18. august

Kan vi ikke kjøpe forskningen vi trenger fra utlandet?

Tid: 08:30-09:30. Sted: Vision of the Fjords

Norge har betalt 25 milliarder kroner i kontingent for å delta i EUs rammeprogram for forsking og innovasjon. Dette arrangementet belyser samspillseffektene og resultatene Norge henter ut av samarbeidsprosjekter i EU, og hvorfor disse er helt nødvendig for å løse dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. ISF-direktør Tanja Storsul deltar på arrangementet med et innlegg. 

Arrangør: Abelia, FFA - Forskningsinstituttenes fellesarena

Likestilling i fremtidas grønne arbeidsliv

Tid: 14:30-16:00. Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Store Torungen B

Står den grønne omstillingen i fare for å forsterke kjønnsdelingen på arbeidsmarkedet, eller kan grønn omstilling bidra til et mer likestilt arbeidsliv? Hvem utdanner seg til framtidas grønne jobber? Dette er spørsmål som drøftes i arrangementer om likestilling i fremtidens grønne arbeidsliv.

Klimapolitikken om arbeidsliv er i stor grad rettet mot omstilling av mannsdominerte industrier og næringer. FN og OECD har slått fast at kjønnsubalansen i fag som matematikk, naturfag og teknologi, de såkalte MNT-fagene, er et hinder for likestilling i det grønne skiftet. ISF-forsker Liza Reisel holder innledning om kjønnsdelte utdanningsvalg.

Arrangør: Kilden kjønnsforskning.no, Likestillings- og diskrimineringsombudet, FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

Hva vil velgerne?

Tid: 15:00-16:00. Sted: Arendal kino, sal 1

I samarbeid med Institutt for samfunnsforskning gjør Arendalsuka et dypdykk i de politiske sakene som avgjorde stortingsvalget 2021 og setter valget inn i et historisk perspektiv.

Hva kjennetegner sakene i fjorårsvalget, sammenlignet med tidligere stortingsvalg? Stemmer det at unge velgere er klimavelgere? Hvilke saker er de nye Rødt-velgerne opptatt av? Og hva betyr mediedekningen for velgernes dagsorden? Leder for valgforskningsprogrammet Johannes Bergh og professor Rune Karlsen ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO presenterer analyser av stortingsvalget 2021.

Arrangør: Arendalsuka (hovedprogrammet) og Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Publisert 29. juni 2022 11:23 - Sist endret 5. aug. 2022 09:07