Sosialdemokratiet – en bevegelse også for det 21. århundret?

En vanlig oppfatning er at sosialdemokratiets storhetstid var de tre første tiårene etter krigen – siden har høyrebølge, globalisering og svekket styringsevne gjort kål på restene. Hva er status i dag, to tiår inn i 2000-tallet?

Den ferske utgaven av årboken Comparative Social Research tar for seg utfordringer og muligheter for sosialdemokratiet i det 21. århundret, knyttet til sentrale problemstillinger som migrasjon, fagbevegelsens rolle, europaspørsmålet og ideologiske veivalg. I dette digitale lanseringsseminaret får vi en presentasjon av boken fra redaktørene: Nik. Brandal, Øivind Bratberg og Dag Einar Thorsen, samt innledninger fra to av bidragsyterne: Grete Brochmann og Olle Törnquist. Innledningene vil bli fulgt opp av kommentarer fra forsker ved FAFO og tidligere AP-statsråd Gudmund Hernes og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Jette Christensen.

Brochmann og Törnquist tar særlig opp utfordringene norske og skandinaviske sosialdemokrater står overfor i å etablere en tydelig retning for et mer mangfoldig samfunn. Hvordan kan og bør sosialdemokratiets grunnleggende verdier knyttet til solidaritet, internasjonalisme og likeverd knyttes til strategiske valg og politikkutvikling i framtida?

Seminaret er ledet av seniorforsker Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning. 

Emneord: Valg og demokrati
Publisert 6. apr. 2021 09:17 - Sist endret 13. apr. 2021 15:20