Kan vi outsource behandlingen av asylsøknader?

Nytt dansk lovforslag vil åpne for å videresende asylsøkere til et tredjeland for å få behandlet søknaden der. Hva kan det bety for dansk og nordisk migrasjonspolitikk?

De siste årene har flere politiske partier i Norden tatt til orde for å videresende asylsøkere til et tredjeland for å behandle asylsøknaden deres der. I januar publiserte danske myndigheter et notat om de juridiske sidene ved å overføre asylsøkere på denne måten, innenfor rammene av internasjonal rett. Nå er et lovforslag på høring i Danmark for å skape en lovhjemmel for slik overføring.

Er outsourcing av asylsøknader fremtiden for nordisk asylpolitikk? Og er det i tråd med internasjonale normer?

På dette seminaret diskuterer danske eksperter de juridiske, humanitære og praktiske sidene ved den planlagte lovendringen. I tillegg kommer UNHCR med sine kommentarer til forslaget.

Webinaret er arrangeret av The Nordic Institute for Migration i samarbeid med danske partnere på Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Webinaret foregår på dansk.

Program:

9:00 – 9:05: Velkommen – Jan-Paul Brekke, Nordic Institute for Migration / Institutt for Samfunnsforskning

9:05 – 9:15: Introduksjon – Thomas Gammeltoft-Hansen, professor, Københavns Universitet

9:15 – 10:00: Paneldiskusjon

  • Nikolas Feith Tan, seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder
  • Henrik M. Nordentoft, UNHCR’s representant for de nordiske og baltiske landene
  • Charlotte Slente, generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp
  • Jens Vedsted-Hansen, professor, Aarhus Universitet

10:00 – 10:25: Debatt

10:25 – 10:30: Avsluttende bemerkninger – Jan-Paul Brekke

Moderator: Thomas Gammeltoft-Hansen

Bakgrunnsmateriale om den danske regjeringens utspill:

Logo - NIM        aarhus logo      

Publisert 18. feb. 2021 09:08 - Sist endret 1. mars 2021 20:27