Diskriminering i arbeidslivet

Velkommen til lansering av nytt temanummer av Søkelys på arbeidslivet (SPA).

Velkommen til lansering av Søkelys på arbeidslivets temanummer om diskriminering i arbeidslivet. Lanseringsseminaret inngår som en parallellsesjon i  Trygdeforskningsseminaret, hvor NOVA og SSB ønsker velkommen til plenumsforedrag, parallellsesjoner og debatt.

Program

  • Velkommen v/redaktørene
  • Forbigående fenomen eller permanent virkelighet? Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet på tvers av tid, sted og generasjoner v/Arnfinn H. Midtbøen, førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
  •  Gjennom nåløyene. Forskjellsbehandling i rekrutteringsprosesser i offentlige virksomheter v/ Mathilde Bjørnset, doktorgradsstipendiat, NOVA, OsloMet
  •  Norskprøven: god løsning eller feil problembeskrivelse? v/ Nora Valen, tidligere forskningsassistent, Fafo og Marianne Takvam Kindt, forsker, NIFU

Kommentarer ved:

  • Lars Kolberg, fagdirektør for arbeidsliv, Likestillings- og diskrimineringsombudet
  • Anne Louise Aartun Bye, avdelingsdirektør, Avdeling arbeidsliv, NHO
  • Synnøve Konglevoll, spesialrådgiver, Samfunnspolitisk avdeling, LO

Spørsmål og svar

Påmelding:

Seminaret er gratis og åpent for alle. For å ha oversikt over antallet ber vi deg melde deg på innen 1. desember

Meld meg på

Er du allerede deltaker på Trygdeforskninsgseminaret trenger du ikke melde deg på. 

Mer informasjon og påmelding til Trygdeforskningsseminaret finner du her: Trygdeforskningsseminaret 2021

Emneord: Arbeid, Velferd
Publisert 4. nov. 2021 14:33 - Sist endret 4. nov. 2021 14:50