Velferd til hvem?

Hva påvirker befolkningens syn på innvandreres rett til velferdsgoder som arbeidsledighetstrygd?

Protrettbide av Tom van der Meer

Foto. Dirk Gillissen/UvA

Meld meg på!

En rekke studier har vist at innvandreres rett på velferdsgoder er omdiskutert i Europa. Likevel er det mye vi ikke vet om hvordan folk gjør sine vurderinger av hvem som fortjener å motta støtte. Er det for eksempel slik at innvandrere som viser vilje til integrering, som aktivt søker jobb eller som kan vise til at de har gode grunner til å innvandre anses som mer verdige mottagere?

Professor Tom van der Meer er en internasjonalt ledende ekspert på temaer som medborgerskap, tillit, populisme og stemmegivning. 30. januar kommer han til Institutt for samfunnsforskning for å snakke om mangfold og velferdssjåvinisme – altså tanken om at noen grupper i samfunnet i mindre grad fortjener velferdsgoder enn andre. Foredraget er basert på en større eksperimentstudie gjennomført i Nederland. Etter innlegget hans blir det tid til spørsmål og diskusjon.

Vi spør:

  • Hva tenker befolkningen i velferdsstater om hvem som skal få ulike velferdsgoder?
  • Kan innvandrere kompensere for innvandrerstatus gjennom arbeidssøkeradferd og integreringsholdninger?
  • Synker støtten til den universelle velferdsstaten når mangfoldet i befolkningen øker?

Seminaret avholdes på engelsk, og er gratis og åpent for alle. Påmeldingsfrist. 28. januar.

Tom van der Meer er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Amsterdam (UvA). Han leder for øyeblikket et større prosjekt med tittelen Crisis of Trust, Crisis of Democracy? The Consequences of Low and Declining Political Trust on the Quality of Representative Democracy. Van der Meer har blant annet redigert boken Handbook of Political Trust og medforfatter av artikkelen Ethnic Diversity and Its Effects on Social Cohesion, en sentral oversiktartikkel over forskningen om etnisk diversitet og sosial kapital.

Påmelding: 

Arrangør

Institutt for samfunnsforskning
Publisert 15. jan. 2020 15:49 - Sist endret 16. jan. 2020 13:02