Status for ytringsfriheten i Norge: Hva vet vi – og hva vet vi ikke?

Hva er de største utfordringene for ytringsfriheten i dag, og hva bør forskerne undersøke nærmere?

Den offentlige debatten om ytringsfrihet preges av sterke meninger og mange advarsler. Det finnes en økende uro knyttet til ytringsfriheten som premiss for sannhetssøking, kunnskap, demokrati og meningsdannelse. Blant utfordringene som diskuteres er en polarisert debatt, hatefulle ytringer, mobbedynamikker på sosiale medier samt spredning av desinformasjon og falske nyheter.

Men hva vet vi egentlig om status for ytringsfriheten i Norge i dag?

Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning (ISF) inviterer til et åpent møte som markerer oppstarten for en ny runde av Fritt Ords Monitorprosjekt: Status for ytringsfriheten i Norge 2020-2021. Her inviterer vi sentrale premissleverandører i den norske offentlighet til en panelsamtale om de største utfordringene for ytringsfriheten i dag og ikke minst: Hva bør vi undersøke nærmere? Behøver vi egentlig mer kunnskap om ytringsfrihetens status i Norge? Hva preger det trusselbildet vi i så fall trenger kunnskap om?

Program

19.00-19.05: Velkommen ved Arnfinn H. Midtbøen, ISF

19.05-19.30: Introduksjon til prosjektet og oppsummering av tidligere undersøkelser ved prosjektleder Kjersti Thorbjørnsrud, ISF

19.25-20.30: Panelsamtale mellom:

  • Mari Skurdal, redaktør Klassekampen
  • Nils August Andresen, redaktør Minerva
  • Shabana Rehman, standup-komiker, samfunnsdebattant og daglig leder av foreningen Født Fri
  • Mohamed Abdi, samfunnsdebattant og skribent, fast spaltist i Morgenbladet
  • Marte Mangset, forsker ved ISF

20.30-21.00: Innspill og spørsmål fra salen

Panelsamtalen modereres av Arnfinn H. Midtbøen

Emneord: Digitalisering
Publisert 20. jan. 2020 17:54 - Sist endret 28. jan. 2020 15:31