Samepolitikkens grenser

Hvordan trekkes grensene mellom dem som er «innenfor» i samisk samfunnsbygging og samisk politikk, og dem som står utenfor?

Meld meg på!

Hvem er «innenfor» og «utenfor» i det samiske samfunnet og det samiske politiske systemet i Norge? I hvilken grad trekkes det grenser mellom dem som inkluderes i samisk samfunnsbygging og samisk politikk, og dem som står utenfor?

Forskningsprosjektet «Samepolitikkens grenser», som er finansiert av Norges Forskningsråd, har undersøkt ulike grader av tilknytning til «det samiske». På dette arrangementet formidler vi funn fra prosjektet til alle som har interesse for samepolitikk og samisk identitet.

Program:

  • Kort innledning v/Jo Saglie, forsker, Institutt for samfunnsforskning
  • Velgere på flyttefot: By og land i den moderne samepolitikken. Kristin Strømsnes, professor, Universitetet i Bergen
  • Valgkamp uten medier: sametingsvalgkamp i Sør-Norge krets. Eli Skogerbø, professor, Universitetet i Oslo
  • Ulike mennesker, ulike samiskheter. Tilknytninger til samefolket og de samiske institusjonene. Mikkel Berg-Nordlie, forsker, NIBR/OsloMet
  • Tall for grenser: Variasjoner i samisk tilstedeværelse i offisiell statistikk – og i samisk politikk? Torunn Pettersen, forsker, Sámi allaskuvla
  • Spørsmål og diskusjon

Ordstyrer: Jan Gunnar Furuly, Aftenposten

Enkel servering. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Påmelding innen 20. januar.

Påmelding:

Arrangør

Institutt for samfunnsforskning
Publisert 19. des. 2019 09:21 - Sist endret 20. des. 2019 13:02