Korona og samfunnet

Velkommen til digitalt sensommertreff 19. august kl. 15—15.45.

Koronasituasjonen stiller samfunnet overfor store utfordringer. Innsikt og kunnskap er nødvendig i denne situasjonen. På ISFs sensommertreff møter sentrale aktører som FHI-direktør Camilla Stoltenberg, NHO-leder Ole Erik Almlid og lege Ayan B. Sheikh-Mohamed forskere med ferske resultater. Temaet er hvordan koronapandemien har påvirket og fortsetter å påvirke samfunnet vårt.

Årets sensommertreff gjennomføres digitalt 19. august kl 15–15.45, klikk her for å se arrangementet direkte eller i opptak. 

 

Program:

Kommunikasjon og tillit i krisetider

Du får høre FHI-direktør Camilla Stoltenberg i samtale med ISF-forsker Kjersti Thorbjørnsrud og lege Ayan B. Sheikh-Mohamed:

  • Hvordan kommunisere tydelig og troverdig til befolkningen om helserisiko uten å skape frykt?
  • Hva er ekspertenes rolle opp mot de folkevalgte i en slik situasjon?
  • Hvorfor lyktes man ikke bedre med å nå ut til minoritetsgrupper med myndighetenes anbefalinger?  

Forsker Audun Fladmoe presenterer hovedfunn fra ISFs spørreundersøkelse om hvem som i størst grad fulgte myndighetenes koronaråd om hygiene og distanse i de første ukene etter nedstengingen.

Korona, arbeidsliv og velferd

NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid diskuterer arbeidsliv og velferd i koronaperspektiv med ISF-forskerne Anne Skevik Grødem og Kjersti Misje Østbakken:

  • Hva har skjedd med næringslivet og arbeidslivet i disse månedene, og hvor er vi på vei?
  • På hvilke måter påvirker de nye arbeidsformene oss? Hvem blomstrer og hvem faller utenfor?
  • Hvordan påvirkes de eldre arbeidstakerne av hjemmekontor og digitale møter – blir veien ut av arbeidslivet kortere?

Ordstyrer er ISF-forsker Jan-Paul Brekke.

Publisert 6. aug. 2020 08:47 - Sist endret 17. aug. 2020 12:09