Fra maktkritisk til servil samfunnsvitenskap?

TfS fyller 60 år og spør: Har den norske samfunnsforskningen gått fra maktkritisk opposisjonsvitenskap til servil styringsvitenskap hvor hovedmålet er å effektivisere dagens samfunn enda litt mer?

Meld meg på!

Da Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) ble etablert ved Institutt for samfunnsforskning i 1960, var målet å samle fag som sosiologi, statsvitenskap, filosofi og sosialpsykologi i en helhetlig kunnskapsproduksjon som var både samfunnsnyttig, samfunnskritisk og samfunnsreformatorisk. Tirsdag 4. februar ønsker vi velkommen til lanseringen av jubileumsnummeret som markerer at TfS i 60 år har vært et flaggskip for norsk samfunnsforskning, med publisering og formidling av norsk, empirisk basert samfunnsvitenskapelig forskning til en bredere offentlighet som viktigste varemerke.

På lanseringsdagen skuer vi både bakover og framover, og spør hva seksti årganger av TfS kan lære oss om den norske samfunnsforskningens historie, utvikling og framtid – med særlig vekt på spenningsforholdet mellom forskning og politikk.

Vi spør:

  • Hva er egentlig samfunnsforskningens rolle i samfunnet?
  • Har norsk samfunnsforskningen beveget seg fra kritisk opposisjonsvitenskap til servil styringsvitenskap?
  • Hvordan kan samfunnsforskere bevare en kritisk distanse til politiske styringssignaler?
  • Svikter samfunnsforskere i å tydeliggjøre de ofte implisitte, normative premissene for egen forskning – og hvilke konsekvenser har i så fall det for forskningens legitimitet?

Program

14.30-15.00: Kaffe og enkel servering

15.00-15.10: Innledning ved redaktør Arnfinn H. Midtbøen

15.10-15.30: Fredrik Thue, professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet: TfS 60 år: Den lange kjølen i norsk samfunnsforskning

15.30-15.50: Rune Slagstad, professor emeritus ved Institutt for samfunnsforskning: Om å bringe sosiologien på rett kjøl – en kommentar til Fredrik Thue

15.50-16.40: Norsk samfunnsforskning foran 2020-årene. Panelsamtale mellom:

  • May-Len Skilbrei, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO
  • Kristoffer Vogt, førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen
  • Mari Teigen, leder for CORE - senter for likestillingsforskning og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning

16.40-17.00: Spørsmål fra salen

17.00-19.00: Mottakelse med servering av mat og drikke

Moderator: Arnfinn H. Midtbøen, redaktør for TfS og Forsker I ved ISF

 

Enkel servering. Begrenset antall plasser, påmelding innen 31. januar.

Påmelding: 

TfS’ jubileumsnummer

Jubileumsnummeret består av tre deler. For det første artikkel om tilblivelsen og utviklingen av TfS, signert vitenskapshistoriker og professor Fredrik Thue. For det andre et gjensyn med fire sentrale debatter som gjennom tiden har vært ført i spaltene til TfS, om demokrati, arbeid, sosiobiologi og innvandring. For det tredje en enquête der sentrale forskere fra sosiologi, sosialantropologi, medievitenskap, statsvitenskap og samfunnsøkonomi reflekterer over utfordringer for samfunnsforskningen foran 2020-årene, knyttet til blant annet demokratisk utvikling, klimaendringer, sosial ulikhet, polarisering og forutsetninger for akademisk frihet og tillit i en dramatisk endret offentlighet.

Jubileumsnummeret publiseres åpent tilgjengelig på idunn.no 4. februar. Et begrenset opplag vil trykkes opp til lanseringsseminaret.

Publisert 15. jan. 2020 19:49 - Sist endret 31. jan. 2020 09:16