Fra enslig mindreårig til voksen på egne bein

Rapportlansering: Hvor godt fungerer bosettingen og oppfølgingen av enslige mindreårige flyktninger?

Mer enn 3800 enslige mindreårige flyktninger er blitt bosatt i norske kommuner siden 2014. Hvordan blir de møtt, og hva gjøres for å forberede dem på å klare seg selv i det norske samfunnet etter hvert?

En ny rapport ser på kommunenes oppfølging av enslige mindreårige flyktninger, fra bosettingen og frem til voksenlivet. Forskerne har blant annet sett på kommunenes samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, på finansieringsordningen, på innsatsen for å fremme læring og medvirkning blant de enslige mindreårige, på utdanningssystemets betydning, og på vergenes rolle.

På dette lanseringsseminaret presenterer forskerne sine funn, med kommentarer fra IMDi og Østensjø bydel. Etterpå åpnes det for spørsmål fra salen.

Vi spør:

  • Hvor godt ivaretas de enslige mindreåriges behov for et hjem og for forankring, relasjonsbygging og læring?
  • Hvilke tiltak kan hjelpe dem å bygge sosiale nettverk i lokalsamfunnet?
  • Hva kan gjøres for å sikre de enslige mindreåriges medvirkning i spørsmål som angår dem?
  • Hvor godt fungerer finansieringsordningene og kommunenes samarbeid med myndighetene sentralt?

Du får høre:

  • Velkommen - ved Hilde Lidén
  • Behovet for ny kunnskap – ved Eivind Hageberg, analysesjef i IMDi
  • Samtale med Masod Nazari: Erfaringer som enslig mindreårig flyktning
  • Presentasjon av rapporten Fra bosetting til voksenliv – ved rapportforfatterne Hilde Lidén (ISF), Berit Aasen (NIBR) og Marie Louise Seeberg (NOVA)
  • Kommentar til rapporten ved Bente Hagesæter, avdelingsleder botiltak, Østensjø bydel
  • Åpent for spørsmål og kommentarer fra salen - ledes av Marie Louise Seeberg

Enkel frokost serveres fra 08.30

Begrenset antall plasser, påmelding innen 11. februar. 

Påmelding: 

Påmelding:

Påmeldingen er nå stengt. 

Publisert 31. jan. 2020 10:01 - Sist endret 26. nov. 2021 13:06