Avlyst: Eliter og folk

Arrangementet er avlyst på grunn av koronaviruset.

 

I vestlige demokratier er en ny og større uro kommet til syne. Er det slik at samfunnstoppene – elitene – mer og mer blir opptatt av egen makt på folkets bekostning? Eller er det slik at sosialt og politisk lederskap er nødvendig i moderne samfunn? I så fall, hva krever det av motkrefter og sosial kontroll for å bevare demokratisk styring og en demokratisk kultur?

Den nyeste utgaven av årboken Comparative Social Reseach tar for seg eliter og folk i en rekke land i fire verdensdeler, med særskilte analyser av politisk lederskap i den arabiske våren, i Ungarn, Brasil og Tyskland. Dessuten blir forholdet mellom populisme og elitisme sett med nye øyne – er det slik at populismen er en form for elitedyrking?  

 

Her kan du lese to av kapitlene fra årboka: 

«Elites And People: Challenges To Democracy» av Fredrik Engelstad, Trygve Gulbrandsen, Marte Mangset and Mari Teigen

«The Populist Elite Paradox» av Marte Mangset, Fredrik Engelstad, Mari Teigen og Trygve Gulbrandsen

Publisert 2. mars 2020 12:13 - Sist endret 11. mars 2020 13:53