Digitalt lanseringsseminar: Arbeidslivets randsoner

Årets tredje nummer av Søkelys på arbeidslivet tar for seg arbeidslivets randsoner. Se video fra lanseringsseminaret. 

Norske arbeidstakere er blant de mest tilfredse i verden, og arbeidsmarkedet omtales gjerne som velregulert, med god jobbsikkerhet og relativt høye og regulerte lønninger. Samtidig er det store grupper av arbeidstakere som sliter med å få fotfeste i arbeidslivet. Tradisjonelle former for regulering omgås og utfordres av innvandring og plattformøkonomi, antallet uføre øker, mens sysselsettingen er forholdsvis lav blant grupper av flyktninger, funksjonshemmede, eldre, og lavt utdannede.  

Årets tredje nummer av Søkelys på arbeidslivet er et temanummer om arbeidslivets randsoner. Her kan du se et digitalt lanseringsseminar hvor artikkelforfattere og redaktører diskuterer disse randsonene.  

Program:  

Velkommen
Ragni Hege Kitterød, ansvarlig redaktør, Søkelys på arbeidslivet (ISF)

Gig- og plattformøkonomien i den norske arbeidslivsmodellen – forutsetninger og konsekvenser. En casestudie av Uber Black i Oslo. 
Forfatter Sigurd M. Nordli Oppegaard (Fafo/UiO) i samtale med forsker Harald Dale-Olsen (ISF)  

En utdanning til randsonen. Barne- og ungdomsarbeiderfagets plass i arbeidslivet 
Forfattere Mona Bråten og Anna Hagen Tønder (Fafo) i samtale med og forsker Kaja Reegård (NIFU)  

Kommentarer/refleksjoner fra gjesteredaktørene 
Anne Britt Djuve (OsloMet) og Hanne Cecilie Kavli (Fafo)  

Emneord: Arbeid
Publisert 11. sep. 2020 14:35 - Sist endret 25. sep. 2020 13:26