Bør 16-åringer få stemme?

Internasjonal bok presenterer ny forskning om stemmerett for 16-åringer. Bør vi senke stemmerettsalderen i Norge?

Meld meg på!

For mer enn ti år siden fikk østerrikske 16-åringer lov til å stemme ved alle valg i landet, som de første i et EU-land. I Norge er forsøk med stemmerett for 16-åringer gjennomført i utvalgte kommuner ved lokalvalgene i 2011 og 2015, men fortsatt må du være 18 år for å få avgi stemme. Hva vet vi egentlig om de demokratiske og samfunnsmessige virkningene av å senke stemmerettsalderen?

ISF-forsker Johannes Bergh er medredaktør på den nye boka Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. I boka presenteres erfaringer og perspektiver fra en rekke land som har innført, eller gjennomført forsøk med, stemmerett for 16-åringer, enten på nasjonalt eller på regionalt nivå. Disse erfaringene gjør at vi i stadig større grad kan bygge debatten om stemmerett for 16-åringer på konkrete erfaringer fra ulike kontekster. På dette seminaret presenterer flere av kapittelforfatterne fra boka sine funn, før norske politikere diskuterer de mulige fordelene og utfordringene ved å senke stemmerettsalderen.

Vi spør:

  • Stemmer 16-åringer på andre partier enn resten av velgermassen?
  • Hva er de politiske konsekvensene av å la 16-åringer stemme?
  • Stemmer folk oftere ved valg hvis de har hatt stemmerett siden de var 16 år?
  • Øker de unges politiske representasjon når stemmeretten senkes?

Du får høre:

  • Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning
  • Jan Eichhorn, University of Edinburgh
  • Sylvia Kritzinger, University of Vienna
  • Guro Ødegård, OsloMet
  • Debatt med Solveig Foss (SV), Michael Tetzschner (Høyre) og Rode Margrete Hegstad (LNU)

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Enkel frokost serveres fra 8.30. Påmeldingsfrist: 31. januar.

Påmelding:

Arrangør

Institutt for samfunnsforskning
Emneord: Valg og demokrati
Publisert 16. jan. 2020 15:33 - Sist endret 31. jan. 2020 09:13