Vilhelm Auberts minneforelesning: Andrew Abbott

Professor Andrew Abbott fra University of Chicago avholder Vilhelm Aubert Memorial Lecture tirsdag 4. juni, med et etterfølgende offentlig seminar onsdag 5. juni 2019.

Bilde av Andrew Abbott med informasjon om tidspunkter for arrangementene

Meld meg på seminaret onsdag 5. juni!

Vilhelm Auberts minneforelesning er et felles arrangement mellom Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS), UiO og Institutt for samfunnsforskning – hvor fremragende internasjonale akademikere inviteres til Oslo for foredrag og debatt.

Aubert-forelesningen har vært holdt årlig siden 1991. Formålet har vært å feire fremragende sosiologi og generell sosial analyse, og på den måten markere arven etter norsk sosiologis nestor, sosiologen og juristen Vilhelm Aubert (1922-1988).

Program:

Tirsdag 4. juni 13.15–15.00: 
Vilhelm Aubert Memorial Lecture: «Facts and Values: A Processual View»
Auditorium 1 i Eilert Sundts Hus, Universitetet i Oslo, Blindern

Onsdag 5. juni 10.00–12.00:
Seminar: «Pervasions: The Large Impact of Small Things»
Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt 31

Om årets foreleser:

Andrew Abbott er Gustavus F. and Ann M. Swift Distinguished Service Professor ved University of Chicago. Han er kjent for sine studier av yrker og status. Hans bok fra 1998, The System of Professions, anses som et sentralt bidrag til sosiologien. Et annet sentralt tema i Abbots arbeid er metoder, og deres forhold til (samfunnsvitenskapelig) kunnskap. Boken Time Matters fra 2001 oppsummerer hans metodiske perspektiv på tid og prosesser, samt hans forståelse av «hendelsesfortellinger» (event-focused narrative) som sosiologisk redskap. Professor Abbott har utviklet en prosessuell tilnærming til den sosiale verden. Dette perspektivet, som er ment å tilby et alternativt paradigme for å undersøke samfunnet, er skissert i essaysamlingen Processual Sociology

Om Vilhem Auberts minneforelesning:

Vilhelm Auberts Memorial Lecture er et felles arrangement mellom Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS), UiO og Institutt for samfunnsforskning, der fremragende internasjonale akademikere inviteres til Oslo for foredrag og debatt. Programmet er todelt og består av forelesning og seminardel. Arrangementet er gratis. 

Robert K. Merton var den første foreleseren. Siden har forelesningen blitt gitt av Raymond Boudon, Theda Skocpol, John Goldthorpe, Robert Dahl, Pierre Bourdieu, Arlie Hochschild, Carole Pateman, Jürgen Habermas, Helga Nowotny, Richard Sennett, Neil Smelser, Richard Swedberg, Howard Becker, Steven Lukes, Nancy Fraser, Nilüfer Göle, Kathleen Thelen, Hans Joas, Anthony Giddens, Jeffrey Alexander, Craig Calhoun, Cass Sunstein, Craig Calhoun, Luc Boltanski, Michelle Lamont, og Patricia Hill Collins. 

Påmelding:

Arrangør:

Institutt for samfunnsforskning og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) ved Universitetet i Oslo

Publisert 6. mai 2019 14:36 - Sist endret 22. mai 2019 16:00