Frykt, sinne og høyrepopulisme

Velkommen til seminar 28. mars: Hva er det som trigger oppslutningen om høyrepopulistiske partier og intolerante holdninger overfor etniske og religiøse minoriteter?

Arrangementet er avsluttet – se opptaket her (livestream.com)

Euroskeptikere, nasjonalister og høyrepopulister ser ut til å få stadig sterkere fotfeste i politikken i Europa. Hva er det som trigger oppslutningen om høyrepopulistiske partier og intolerante holdninger overfor etniske og religiøse minoriteter? Er det frykt for terrorangep og for konsekvensene av innvandring som driver fram slike holdninger, eller sinne den viktigste faktoren? Finnes det normer som forhindrer at fordommer slår over i intoleranse?

Vi inviterer til seminar, hvor vi presenterer ferske funn fra ulike studier fra Frankrike, Storbritannia, Norge og Sverige. Studiene tar for seg betydningen av følelser og av sosiale normer for politiske holdninger.

Vi får besøk av professor Pavlos Vasilopolous fra Sciences Po, Paris og professor Elisabeth Ivarsflaten fra Universitetet i Bergen/Digsscore. I tillegg presenterer forsker Marte Slagsvold Winsvold ved Institutt for samfunnsforskning resultater fra prosjektet Disruption, Social Capital og Resilience.

Vi spør:

  • Hvordan virket terrorangrepet i 2015 inn på den franske befolkningens følelser, og hvordan ga det seg utslag i støtte til Front National?
  • Har frykt og sinne generelt sett forskjellig virkning på politiske holdninger?
  • Kan sosiale normer om å ikke opptre fordomsfullt forhindre mistillit og intoleranse?

Seminaret foregikk på engelsk.

Program

1400  Velkommen og introduksjon, Kari Steen-Johnsen

1410  Pavlos Vasilopolous: Emotional Substrates of Far Right Voters

1430  Elisabeth Ivarsflaten: Discrimination, Antiprejudice Norms, and Public Support for Multicultural Policies in Europe: The Case of Religious Schools

1450  Marte Slagsvold Winsvold: Islamist Terrorism, Out-group trust and the motivation to control prejudice

1510  Panelsamtale om følelser, normer og politiske holdninger, ledet av Kari Steen-Johnsen

1530  Slutt

Forskningsprosjektet Disruption, Social Capital and Resilience er finansiert av SAMRISK II-programmet ved Norges forskningsråd.

Arrangør

Institutt for samfunnsforskning
Emneord: Digitalisering, Valg og demokrati
Publisert 11. mars 2019 16:48 - Sist endret 1. apr. 2019 11:47