The Future of Nordic Immigration Policies

Hva er fremtidens nordiske innvandrings- og integreringspolitikk?

Etter flyktningkrisen i 2015 er innvandringspolitikken strammet inn i de nordiske landene. Samtidig er innvandringsbildet radikalt endret i fem landene. På dette seminaret spør vi: Hva nå? Hvordan ser fremtidens innvandring- og integreringspolitikk ut i Norden?

I regi av The Nordic Institute for Migration sammenligner vi de ulike nasjonale løsningene og peker ut trender som vil dominere innvandringspolitikken i de kommende årene.

Seminaret holdes på engelsk.

Du får høre:

  • Jan-Paul Brekke, seniorforsker, Institutt for Samfunnsforskning: An overview of Nordic immigration policies and statistics
  • Elina Pirjatanniemi, professor, Åbo Akademi: The future of family reunification in the Nordic countries
  • Jens Vedsted-Hansen, professor, Aarhus Universitet: Current tendencies towards temporariness of protection: rationale and rhetoric
  • Thomas Gammeltoft-Hansen, professor, Københavns Universitet: Deterrent policies - Nordic negative branding
  • Anne Staver, seniorforsker, OsloMet: Scandinavia’s segregated cities – policies, strategies and ideals
  • Rebecca Stern, professor, Uppsala universitet: National contexts – common dilemmas – Revisions of the Swedish temporary law, relevance for the Nordics
  • Representant fra NIM: The future of Nordic immigration policies: ideal solutions, goals, trends and outlooks

Seminaret er fulltegnet og påmeldingen stengt. Ta kontakt med arrangement@samfunnsforskning.no hvis du ønsker å delta. Arrangementet holdes på engelsk. Lett servering. Møt opp i god tid.

Velkommen!

 

    

 

Seminaret er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Emneord: Migrasjon
Publisert 11. apr. 2019 12:50 - Sist endret 7. mai 2019 13:16