Rapportlansering: Erfaringer med hatytringer blant LHBT-personer og øvrig befolkning

Ny rapport kartlegger omfanget og konsekvensene av hatytringer og hets i Norge.

Hvor vanlig er det å utsettes for hatytringer i Norge? Hvor mange opplever trusler? Er noen grupper særlig utsatt? Og hvilke konsekvenser har opplevelsene?

Institutt for samfunnsforskning har gjennomført Norges mest omfattende kartleggingen av disse spørsmålene, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Forskerne har sett på erfaringer med og konsekvenser av hatefulle ytringer og trusler mot lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer) spesielt, og den øvrige befolkningen generelt.

Mandag 11. februar inviterer vi til frokostseminar med presentasjon av hovedfunnene og kommentarer fra likestillings- og diskrimineringsombudet, FRI og Nettavisen. Velkommen!

Program:

  • Innlegg fra statsråd Trine Skei Grande

  • Innlegg fra Mari Trommald, direktør, Bufdir

  • Funn fra rapporten ved Audun Fladmoe og Marjan Nadim, forskere, Institutt for samfunnsforskning

  • Kommentarer fra Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

  • Kommentarer fra Ingvild Endestad, FRI
  • Kommentarer fra Gunnar Stavrum, Nettavisen

 

Publisert 4. feb. 2019 13:06 - Sist endret 12. mars 2019 13:46