Hvorfor er arbeidsmarkedet fremdeles så kjønnsdelt?

Ny rapport om kjønnsdeling i utdanning og arbeidsliv lanseres på Institutt for samfunnsforskning 1. april.

Arrangementet er avsluttet. Se opptak her.

Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt svært kjønnsdelt. En viktig årsak er ungdommers kjønnstradisjonelle utdanningsvalg. Unges utdanningsvalg påvirkes av mange faktorer, men hva vet vi egentlig om årsakene til kjønnsdelingen i utdanning og arbeidslivet? Og hvilke tiltak er forsøkt for å motvirke forskjellene?

Regjeringens #UngIDag-utvalg skal i høst komme med sine forslag til hva som kan gjøres med likestillingsutfordringene som barn og unge møter i hverdagen. En ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning oppsummerer hva forskningen sier om kjønnsdelingen i utdanning og arbeid. På dette lanseringsseminaret presenterer forskerne hovedfunnene sine, med kommentarer fra Kulturdepartementet, Bufdir, Fellesforbundet og andre forskere.

Vi spør:

 • Hva påvirker ungdommers utdanningsvalg?
 • Hvorfor er noen yrker fremdeles så kjønnsdelte?
 • Hva kjennetegner yrkene som er blitt mer kjønnsbalanserte de siste tiårene?
 • Hvilke tiltak er forsøkt for å motvirke kjønnsdelte utdanningsvalg, og hva vet vi om hvordan de fungerer?

Du får høre:

 • Frida Blomgren, statssekretær, Kulturdepartementet
 • Anna Bjørshol, avdelingsdirektør, Bufdir
 • Liza Reisel, forskningsleder, Institutt for samfunnsforskning
 • Øyvind Søraas Skorge, forsker, Institutt for samfunnsforskning
 • Inger Vagle, førsteamanuensis, OsloMet
 • Claus Jervell, faglig sekretær, Fellesforbundet
 • Gunhild Thunem, universitetslektor, NTNU

Frokost serveres fra kl. 8.30.

Emneord: Likestilling
Publisert 22. mars 2019 10:32 - Sist endret 1. apr. 2019 13:18