Hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet?

To nye forskningsrapporter kartlegger hvilke grupper som er mest utsatt på boligmarkedet, og undersøker hvordan boforhold henger sammen med andre velferdsutfall som jobbstatus, trygdemottak og skoleresultater.

Du kan se arrangementet  i reprise her.

Over 170 000 personer i Norge regnes nå som vanskeligstilte på boligmarkedet, ifølge anslag fra SSB. 65 000 av dem er barn. God og trygge boforhold er viktig for andre velferdsområder, som utdanning, helse og arbeid.

Det har lenge vært store huller i kunnskapen om hvilke personer som er utsatt på boligmarkedet i Norge, og hvilken rolle bolig spiller i velferdspolitikken. Det nye boforholdsregisteret til SSB åpner opp for nye muligheter for forskning på bolig og velferd, og gjør det mulig koble opplysninger om boforhold med informasjon om jobbstatus, trygdemottak og skoleresultater, samt om bosted, sivilstatus, alder, etnisk bakgrunn og mer.

To nye forskningsrapporter fra ISF undersøker på ulike måter sammenhengen mellom boforhold og velferd. Den første rapporten oppsummerer hva den nasjonale og internasjonale forskningslitteraturen sier om boforholdenes betydning for andre velferdsutfall. Den andre rapporten tar utgangspunkt i det nye boforholdsregisteret, og ser på hvordan boforhold henger sammen med blant annet skoleresultater og arbeidsmarkedstilknytning.

På dette lanseringsseminaret vil forskerne presentere hovedfunnene sine, med kommentarer fra blant annet Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Husbanken.

Presentasjoner fra innleggene

Vi spør:

  • Hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet? Hvem lykkes med å komme seg ut av denne gruppen, og hvem forblir der over tid?
  • Hvordan påvirker det barns skoleresultater å vokse opp i en familie som er vanskeligstilt på boligmarkedet?
  • Hva sier forskningen om sammenheng mellom boforhold og velferd i Norge og andre land?

Du får høre:

  • Kristine von Simson, forsker, Institutt for samfunnsforskning
  • Janis Umblijs, forsker, Institutt for samfunnsforskning
  • Kjersti Birgitte Halvorsrud, fagdirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Hermund Urstad, seniorrådgiver, Husbanken
  • Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå

Påmelding:

Påmeldingen er nå stengt. 

Publisert 19. des. 2018 08:04 - Sist endret 16. jan. 2019 14:56