Hva tenker barn om delt bosted?

Ny forskningsrapport undersøker barns erfaringer med delt bosted, og samarbeidsforholdet mellom foreldre som velger denne samværsformen.

Se arrangementet i reprise her.

Klikk her for å lese hele forskningsrapporten Delt bosted: Barns perspektiver og utfyllende kunnskap.

Les nyhetssaken om funnene i rapporten: Hva tenker barn om delt bosted?

Ett av fire barn i Norge har foreldre som ikke bor sammen. Mer enn en firedel av disse har delt bosted, og andelen har økt kraftig de siste tiårene. Hvilke tanker har disse barna egentlig om dette? Hva er vanskelig og hva kan være fint med å bo halvparten av tiden hos mor og den andre halvparten hos far? Og hva kan gjøre situasjonen best mulig for barna?

I en ny forskningsrapport fra Institutt for samfunnsforskning har vi dybdeintervjuet 35 barn og ungdommer som har eller har hatt delt bosted. Barna forteller åpent om temaer som lojalitetskonflikter og praktiske utfordringer med å ha to hjem – men også om gode opplevelser og nye bånd som formes til foreldrenes nye partnere.

Forskerne har også intervjuet barnehageansatte om barnehagens rolle når barna har to foreldrehjem. I tillegg har de analysert en stor spørreundersøkelse for å undersøke hvilke faktorer som fremmer løsninger med delt bosted blant foreldre, og hvordan samarbeidet og konfliktnivået er blant foreldre med delt bosted, sammenlignet med andre.

På dette lanseringsseminaret presenterer forskerne hovedfunnene fra rapporten og får kommentarer både fra faglig hold og fra foreldrenes eget perspektiv.

Vi spør:

  • Hva tenker barna selv om å ha delt bosted, og hvilke råd vil de gi til foreldrene sine og til andre barn i samme situasjon?
  • Hvordan involveres ansatte i barnehagen når barn har to hjem?
  • Hva gjør at foreldre velger delt bosted, og hvordan samarbeider foreldre med ulike ordninger?

Du får høre:

  • Hilde Lidén, forsker, Institutt for samfunnsforskning
  • Ragni Hege Kitterød, forsker, Institutt for samfunnsforskning
  • Agnes Andenæs, professor i psykologi, Universitetet i Oslo
  • Trine Eikrem, Familieterapeut og doktorgradsstipendiat
  • Are Saastad, daglig leder, REFORM - ressurssenter for menn

Påmelding

Påmeldingen er nå stengt. Seminaret er åpent for alle. Lett frokost serveres fra kl. 08.30.

 

Publisert 21. des. 2018 13:47 - Sist endret 17. jan. 2019 10:43