Hva kan vi lære av Stein Rokkan?

Velkommen til frokostseminar onsdag 3. april på Institutt for samfunnsforskning.

Seminaret er fulltegnet.
Send e-post til arrangement@samfunnsforskning.no hvis du ønsker å delta. 


Stein Rokkan var en av norgeshistoriens fremste samfunnsvitere. Flere av begrepene og konseptene han introduserte, som «motkulturer» og «sentrum og periferi», er fortsatt sentrale i nåtidens politiske analyser og debatter. Hva kan vi egentlig lære av ham i dag?

Institutt for samfunnsforskning var Rokkans arbeidssted i nesten ti år tidlig i karrieren. 3. april samler vi Rokkan-biograf Arild Stubhaug, professorene Øyvind Østerud og Bernt Aardal, samt politisk redaktør Trine Eilertsen, for å diskutere Rokkans innsikter og betydningen de har for dagens samfunn.

Vi spør:

  • Hvordan var Rokkans vei fra den geografiske periferien til sentrum av norsk og internasjonal statsvitenskap?
  • Hva kan vi lære av Rokkan 40 år etter hans død?
  • Hvilken betydning har Rokkans modeller og begreper for dagens forskere, journalister og politikere?

Du får høre:

  • Arild Stubhaug, forfatter: «Om Rokkan og ISF»
  • Øyvind Østerud, professor, UiO: «Rokkan, stats- og nasjonsbygging i dag»
  • Bernt Aardal, professor, UiO og ISF: «Rokkans relevans for valgforskningen i dag og i morgen»
  • Trine Eilertsen, politisk redaktør, Aftenposten: «Stein Rokkans rammeverk har gode tider i 2019»

Ordstyrer er Jo Saglie, forsker ved Institutt for samfunnsforskning

Frokost serveres fra kl. 8.30. Det blir salg og signering av Arild Stubhaugs nye Rokkan-biografi «Stein Rokkan – fra periferi til sentrum» (utgitt på Vigmostad & Bjørke) under arrangementet.

 

Publisert 12. mars 2019 14:52 - Sist endret 27. mars 2019 09:41