2019

Tidligere

Barnetegning av mor, far og barn
Tid og sted: 17. jan. 2019 09:00 - 10:30, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31

Ny forskningsrapport undersøker barns erfaringer med delt bosted, og samarbeidsforholdet mellom foreldre som velger denne samværsformen.

Tid og sted: 11. jan. 2019 09:00 - 10:30, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31

To nye forskningsrapporter kartlegger hvilke grupper som er mest utsatt på boligmarkedet, og undersøker hvordan boforhold henger sammen med andre velferdsutfall som jobbstatus, trygdemottak og skoleresultater.