Vilhelm Auberts minneforelesning: Patricia Hill Collins

Professor Patricia Hill Collins holder Vilhelm Auberts minneforelesning 8. november og leder seminar på Institutt for samfunnsforskning 9. november.

TALER: Professor Patricia Hill Collins holder Vilhelm Auberts minneforelesning 2018. Foto: Festival Latinidades.

Debatten rundt nasjonalistiske grupper i USA aktualiserer et ubesvart spørsmål i det amerikanske samfunnet: Hvordan kan man ha et velfungerende deltakende demokrati når borgerne ikke er likeverdige? Polariserte grupper slutter opp om de amerikanske idealene, men har ulik forståelse av nasjonal identitet, patriotisme og statsborgerskap.

I årets Aubert-forelesning retter professor Patricia Hill Collins søkelyset mot dette temaet. Med utgangspunkt i interseksjonalitet som analytisk perspektiv drøfter hun hvordan koalisjonsbygging blant såkalte «unequal groups» kan styrke det deltakende demokratiet.

Patricia Hill Collins

Patricia Hill Collins er University Professor Emerita of Sociology ved University of Maryland, College Park og Charles Phelps Taft Professor Emerita of Sociology ved Department of African American Studies at the University of Cincinnati. Hun er forfatter av blant annet Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment (1990, 2000), (2005) og, sammen med Margaret Andersen, redaktør av Race, Class, and Gender: Intersections and Inequalities, som snart kommer i sin tiende utgave.

Program

Forelesning torsdag 8. november

kl. 14.15–16.00

Sted: Auditorium 7 i Eilert Sundts Hus, Universitetet i Oslo, Blindern.

Patricia Hill Collins: "Unequal Citizenship, Intersectionality and Political Solidarity”.

Seminar fredag 9. november

kl. 10.00–12.00

Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31

Patricia Hill Collins: "Not Just Ideas: Intersectionality as Critical Social Theory".

Vilhelm Auberts Memorial Lecture

Vilhelm Auberts Memorial Lecture er et felles arrangement mellom Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS), UiO og Institutt for samfunnsforskning, der fremragende internasjonale akademikere inviteres til Oslo for foredrag og debatt. Programmet er todelt og består av forelesning og seminardel. Arrangementet er gratis. 

Signaturtrekket til Vilhelm Aubert

Publisert 27. sep. 2018 14:49 - Sist endret 9. juli 2019 11:49