English version of this page

Sosiale medier når terror rammer

Institutt for samfunnsforskning inviterer til frokostseminar 14. mars: Hvilken rolle spiller sosiale medier når land rammes av terrorangrep, og hvordan brukes de?

Illustrasjon av sosiale medier ikoner og reaksjoner etter terrorangrep

SOSIALE: På frokostseminaret presenteres forskning på terrorangrepene i Paris, november 2015 – hvordan reagerte mennesker verden over på sosiale medier? Illustrasjon: ISF.

The seminar will be held in English.

Sosiale medier spiller i økende grad en rolle i forbindelse med store terrorangrep, som kilde til informasjon, og som en arena der man kan uttrykke følelser og diskutere hendelsene. Slik kan sosiale medier bidra til å styrke følelser av fellesskap og samhold. Men de kan også brukes til å uttrykke hat og fordommer, og gjennom dette skape negative følelser og frykt i befolkningen.

I dette seminaret presenterer vi funn fra en studie av terrorangrepene i Paris i 2015, som viser hvordan borgere i Norge, Finland, Frankrike, Spania og USA brukte sosiale medier under og etter denne tragiske hendelsen.

Vi spør:

  • Hvordan brukte borgerne i disse fem landene sosiale medier under og etter angrepene i Paris?
  • Opplevde folk stort omfang av hatytringer på nett etter terrorangrepene, og hvordan reagerte de i så fall?
  • Påvirker bruk av sosiale medier under terrorangrep folks fryktnivå og deres tillit til politiske institusjoner?

Tid og sted

Onsdag 14. mars, kl. 09.00 –10.30. Frokost serveres fra kl. 08.30.

Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo

Program

09.00–09.15 Velkommen, introduksjon av prosjektet og studien, Kari Steen-Johnsen

09.15–09.30 Bruk av sosiale medier under Paris-angrepene, Bernard Enjolras

                       Konsekvenser for frykt og tillit                                           

09.30–09.50 Hatytringer på nett etter terrorangrepet, Atte Oksanen

09.50–10.10 Forberedte kommentarer fra Inger Johanne Fjellanger (seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen, DSB) og Mareile Kaufmann (post.doc., Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO og seniorforsker ved PRIO) 

10.10–10.30 Panelsamtale og spørsmål fra salen

Emneord: Valg og demokrati, Digitalisering
Publisert 15. feb. 2018 10:20 - Sist endret 24. sep. 2018 09:31