Søkelys på arbeidslivet inviterer til seminar

Er utdanning et godt arbeidsmarkedstiltak for unge med nedsatt arbeidsevne? Hvordan påvirkes sysselsetting og lønnsfordeling av flere vilkår for sosialhjelp? Hvem jobber i bemanningsbransjen, og hvilke motiver og posisjoner har de?

Arrangementet ble strømmet live – se opptak

Last ned siste utgave av Søkelys på arbeidslivet

I anledning årets første utgave av tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet inviterer vi til seminar.  

Tre av artiklene presenteres av forfatterne, og det blir god tid til spørsmål og kommentarer.  

Program

14:00–14-10: Velkommen, Ragni Hege Kitterød, redaktør for Søkelys på arbeidslivet og forsker ved Institutt for samfunnsforskning

14:10–14.35: Hvordan påvirker økt bruk av vilkår for sosialhjelp sysselsetting og lønnsfordeling? Øystein Hernæs, forsker ved Frischsenteret

14:35–15.00: Utdanning som arbeidsrettet tiltak for ungdom med redusert arbeidsevne, Astrid Marie Jorde Sandsør, forsker ved NIFU

15:00–15.25: Arbeid gjennom bemanningsbyrå – en mangfoldig typologi av arbeidstakere, Dag Ellingsen og Anders Underthun, forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet - storbyuniversitetet

15:25–15.50: Spørsmål og svar

Om seminaret

Vi gleder oss til et lærerikt møte mellom forskere og lesere av Søkelys på arbeidslivet. Seminaret er åpent for alle.

Om Søkelys på arbeidslivet

Tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet (Norwegian Journal of Working Life Studies) formidler forskning om arbeidslivet i Norge og Norden. Viktige tema er sysselsetting, lønn, arbeidsforhold, utdanning og forholdet arbeidsliv – familie. Se mer informasjon om Søkelys på arbeidslivet, og hvordan du kan sende inn manus her.

Emneord: Arbeid, Velferd
Publisert 16. apr. 2018 10:31 - Sist endret 8. juni 2018 10:45