Pathways to Integration

Tre internasjonalt ledende forskere kommer til ISF for å diskutere integrering av etterkommere av innvandrere i Europa og USA.

Se opptak fra arrangementet her.

Hvordan går det med etterkommere av innvandrere i Europa og USA? Opplever de sosioøkonomisk mobilitet gjennom utdanning og arbeid, eller reproduserer de sine foreldres ofte marginaliserte posisjoner? Tilpasser de seg storsamfunnets normer og verdier eller holder de snarere fast ved kulturelle praksiser fra foreldrenes hjemland – for eksempel med tanke på kjønnsroller og likestilling? Og hvilken rolle spiller institusjonene og systemene i landet de vokser opp i for hvordan det går med integrasjonsprosessen?

I forskningsprosjektet Pathways to Integration studerer en tverrfaglig gruppe av sosiologer, økonomer og antropologer disse spørsmålene ved å analysere utdanningsforløpet og arbeidsmarkedstilknytningen til barna av 1970-tallets arbeidsinnvandrere i Norge, samt deres oppslutning om likestillingsidealer og opplevelser av diskriminering

Nå har prosjektgruppen invitert en gruppe internasjonalt ledende forskere på feltet for å presentere ny forskning og diskutere sentrale spørsmål om integrering blant etterkommere av innvandrere, særlig innen arbeids- og familieliv.

Vi spør:

  • Hva har økningen i antall ekteskap på tvers av etniske grupper å si for betydningen av rase og etnisitet i USA?
  • Hvordan påvirker transnasjonale ekteskap integrering blant etterkommere av innvandrere?
  • Hvordan påvirker utdanningssystemet og andre kjennetegn ved den institusjonelle konteksten    arbeidsmarkedstilknytningen til etterkommere av innvandrere i Europa?

Du får høre:

  • Richard Alba, Professor ved the Graduate Center, City University of New York
  • Katharine Charsley, seniorforsker ved University of Bristol
  • Maurice Crul, Professor ved Vrije Universiteit i Amsterdam og ved Erasmus University i Rotterdam

  

Om prosjektet

Pathways to Integration: The Second Generation in Education and Work in Norway er et forskningsprosjekt ved Institutt for samfunnsforskning, ledet av Arnfinn H. Midtbøen. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Richard Alba, Katharine Charsley og Maurice Crul sitter i prosjektets referansegruppe.

Arrangementet ble avholdt på engelsk.

 

 

Arrangør

Institutt for samfunnsforskning
Publisert 17. okt. 2018 15:05 - Sist endret 9. jan. 2019 12:39