Hvordan får vi flere til å stemme?

Ny rapport tester effekten av tiltak for å øke valgdeltakelsen. 20. juni publiserer forskerne funnene og inviterer til debatt.

Seminaret strømmes her fra kl. 9.00

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Påmeldingen er nå stengt. Seminaret starter kl. 09.00, frokost serveres fra kl. 08.30. 

Langt færre avgir stemme ved lokalvalg enn ved stortingsvalg. Ved lokalvalget i 2015 stemte 60 prosent av velgerne, mens valgdeltakelsen ved stortingsvalget i 2017 var på 78 prosent. De «permanente hjemmesitterne» – personer som lar være å stemme ved flere valg på rad – finnes særlig blant de unge velgerne, velgere med innvandrerbakgrunn, og de uten høyere utdanning. Resultatet er at deres interesser og synspunkter i mindre grad blir representert i politikken. I tillegg kan lav valgdeltakelse over tid bidra til å svekke legitimiteten til hele det politiske systemet.

Hvordan kan valgdeltakelsen blant disse gruppene og andre velgere økes? En ny forskningsrapport presenterer nå resultatene fra eksperimenter som ble gjennomført ved valgene i 2015 og 2017, hvor en stor gruppe velgere mottok SMS eller brev med påminnelse om og oppfordring til å stemme. Ved valget i 2017 ringte man også direkte til en gruppe førstegangsvelgere, med samme formål. Hadde disse tiltakene noen effekt på valgdeltakelsen, og hvor stor var i så fall denne effekten?

Resultatene presenteres den 20. juni, når forskerne inviterer til rapportlansering og debatt om hvordan denne kunnskapen kan brukes til å øke valgdeltakelsen og styrke demokratiet. Her møter de representanter fra myndighetene og sivilsamfunnet, og svarer på spørsmål fra publikum.

Vi spør:

 • Hvorfor deltar noen grupper mindre i demokratiet?
 • Hvilke tiltak får flere til å stemme?
 • Hvordan kan denne kunnskapen brukes ved kommende valg?

Du får høre:

 • Forsker Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning
 • Forskningsleder Dag Arne Christensen, Uni Research Rokkansenteret
 • Professor Richard Matland, Loyola University, Chicago
 • Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo, Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
 • Styreleder Rode Margrete Hegstad, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Program:

 • Velkommen. Tanja Storsul
 • Bakgrunn for prosjektet. Johannes Bergh
 • Hva er resultatene? Dag Arne Christensen
 • Veien videre for forskningen. Ricard Matland
 • Spørsmål og kommentarer fra publikum
Publisert 4. juni 2018 10:40 - Sist endret 10. jan. 2019 12:02