Boklansering: Den kritiske fase

Velkommen til boklansering 11. oktober, basert på Aud Korbøls banebrytende avhandling om innvandring til Norge fra Pakistan 1970–73.

BANEBRYTENDE FELTARBEID: Boken er basert på Aud Korbøls avhandling, hvor hun gjennomførte feltarbeid blant de første ankomne pakistanerne i Norge i 1971.

Den kritiske fase er en original sosiologisk analyse av arbeidsinnvandringen fra Pakistan til Norge tidlig i 1970-årene. Boken gir en levende beskrivelse av det Norge som møtte de første «fremmedarbeiderne», og av tilpasningsstrategiene de valgte i møtet med et samfunn som ikke uten videre ønsket dem velkommen.

Boken er en redigert utgave av Aud Korbøls avhandling fra 1974, som ikke har vært tilgjengelig for allmennheten tidligere. Den viser hvordan den norske staten, fagbevegelsen, arbeidslivet og mediene håndterte det som ble ansett som et massivt press på grensene. Videre tar den for seg foranledningen for innføringen av innvandringsstoppen i 1975, og gir dermed det historiske bakteppet for innvandringspolitikken Norge har ført siden. Mange av spørsmålene som Korbøl stilte, preger fremdeles den offentlige debatten om innvandring og integrasjon.

Forsker Arnfinn H. Midtbøen ved Institutt for samfunnsforskning har redigert teksten i samråd med Korbøl. Midtbøen har også skrevet et innledningskapittel som setter studien i kontekst og peker på bokens faglige og samfunnsmessige betydning, og dens relevans for dagens integrasjonsdebatter. Forfatter og statsviter Zeshan Shakar, og Aud Korbøl selv, har skrevet hvert sitt tankevekkende etterord. 

Program

Velkommen, ved Per Robstad, sjefredaktør i Universitetsforlaget

Innledning ved Tanja Storsul, direktør ved Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Presentasjon av boken ved Arnfinn H. Midtbøen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning

Kommentarer ved:

  • Zeshan Shakar, statsviter og forfatter (har skrevet etterord i Den kritiske fase)
  • Shazia Majid, journalist og kommentator i VG
  • Barbro Bakken, tidligere ekspedisjonssjef i Integreringsavdelingen (2005-2017) og tidligere leder ved Fremmedarbeiderkontoret i Oslo kommune.

Etter kommentarene vil det bli en panelsamtale ledet av Marjan Nadim ved ISF.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Oppdatert arrangementsinformasjon finner du her på Facebook.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få slike invitasjoner og forskningsnytt på e-post.

Emneord: Migrasjon
Publisert 12. sep. 2018 09:40 - Sist endret 25. sep. 2018 13:26